Erik Myhr Nilsen

Erik Myhr Nilsen

Partner (H)

Myhr Nilsen er spesialisert innenfor bank og finans, arbeidsrett, insolvensrett og generell kontraktsrett.

Han har omfattende prosedyreerfaring og har møterett for Høyesterett.

Myhr Nilsen har gjennomført større shippingrelaterte oppdrag for banker og rederier, han har gjennomført erstatningskrav for kraftindustrien mot leverandører etter ulovlig prissamarbeid, og utført større prosessoppdrag for banker og næringsliv. Han utfører prosessoppdrag for helsevesenet innen arbeidsrett, tvister i forsikringsforhold og innen forskning. Han bistår klienter innenfor industri.

Myhr Nilsen har hatt styreverv i finansinstitusjoner

Kontaktinformasjon


T: +47 55 30 10 28
M: +47 915 71 332
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Linda Øye
Epost: linda.oye@sands.no

Spesialisering:
Konfliktløsning og prosedyre Bank- og finansrett
Utdanning:
Rettsmekler, 1998
Cand. jur., Universitetet i Bergen, 1985
Verv:
Hatt styreverv i finansinstitusjoner