Caterina Gaeta

Caterina Gaeta

Senioradvokat

Caterina Håland Gaeta er spesialisert innen strafferett og prosedyre med tung kompetanse innen økonomisk kriminalitet. Hennes spesialkompetanse omfatter blant annet norske strafferettslige bestemmelser av EØS-rettslig opprinnelse, herunder verdipapirhandelloven - innsidehandel og markedsmanipulasjon, korrupsjon og miljøkriminalitet.

Caterina bistår selskaper og privatpersoner som forsvarer i Økokrimsaker, og har derfor betydelig erfaring innen håndtering av krisesituasjoner, strategisk rådgivning, bistand i forbindelse med forberedelse til og gjennomføringen av intervjuer og avhør. Hun arbeider også med granskninger, og bistår blant annet selskaper i interne og eksterne granskningsprosesser.    

Hun prosederer jevnlig for domstolene, særlig som forsvarer i straffesaker, og har prosedert i flere av de største saker om økonomisk kriminalitet i Norge de siste årene.

Caterina har i tillegg bred internasjonal erfaring, og snakker seks språk flytende.

Kontaktinformasjon


T: +47 22 81 45 58
M: +47 480 16 558
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Rose Marie Avestruz
Epost: ra@sands.no

Spesialisering:
Økokrim Konfliktløsning og prosedyre
Utdanning:
Mastergrad i rettsvitenskap - internasjonal og europeisk rett, Universitet i Milano, Italia, 2008
Publikasjoner:

«Rådgivning og korrupsjon», artikkel i Dagens Næringsliv 3. juli 2014