Bank- og finansrett

Kontakt
SANDS har spisskompetanse på kjerneområder innenfor bank og finansiering. Våre kunder omfatter både norske og utenlandske banker, finansinstitusjoner og verdipapirforetak, samt næringsdrivende virksomheter med behov for finansiering. Våre advokater bistår gjennom hele finansieringsprosessen fra forprosjektering til implementering, og har betydelig erfaring fra nasjonale og internasjonale oppdrag. Vi samarbeider med andre avdelinger i firmaet for å gi effektive og praktiske råd ved strukturering, forhandlinger, etablering og gjennomføring av finansieringsløsninger.

Vi har i samarbeid med kompetanseområdet Restrukturering og insolvens også etablert et eget team som bistår ved restrukturering og refinansiering av virksomheter samt tapsutsatte engasjement.

Sammen har våre advokater solid kompetanse innenfor bank, finansiering, forsikring, selskapsrett, kontraktsrett, panterett, garantirett, samt konkurs og insolvens.  Vi har et stort internasjonalt kontaktnett og er assosiert medlem i Loan Market Association (LMA).

 Vår kompetanse omfatter blant annet:

 • Regulatoriske forhold
 • Utarbeidelse av låneavtaler; syndikerte og bilaterale
 • Utarbeidelse og etablering av sikkerheter (pant/garantier)
 • Oppkjøpsfinansiering; private og børsnoterte virksomheter
 • Finansiering av fast eiendom, skip og andre aktiva (asset financing)
 • Prosjektfinansiering 
 • Obligasjonslån 
 • Derivater
 • Leasing
Newsletter

New proposal to liberalise the strict Norwegian financial assistance regulations

The Norwegian Limited Companies Act (the “Act”) severely limits the possibility a target company has to provide financial assistance in connection wit…

Ny finansavtalelov kan skjerpe bankenes erstatningsansvar

Justisdepartementet presenterte forslag til ny finansavtalelov i et ferskt høringsnotat. For det første skal tre EU–direktiver som er gjort til del av…

Forslag til nye regler om kredittmarkedsføring

Omfanget av forbrukslån bekymrer myndighetene. Justisdepartementet har derfor foreslått forskrift med nye regler om kredittmarkedsføring. Forslaget bl…

Kontakt oss

Partnere

Hillevi Torngren Myhre
Hillevi Torngren Myhre
Partner
T: +47 22 81 46 68
M: +47 484 08 932
Jørn Snorre Øvstedal
Jørn Snorre Øvstedal
Partner
T: +47 70 10 75 75
M: +47 920 94 739
Odd Moe
Odd Moe
Partner
T: +47 22 81 45 70
M: +47 480 16 570
Stein Hegdal
Stein Hegdal
Partner (H)
T: +47 22 81 45 95
M: +47 900 96 980
Ylva Cornelia Axelsen
Ylva Cornelia Axelsen
Partner
T: +47 22 81 45 56
M: +47 915 14 644

Team

Partnere

Harald Ellefsen
Harald Ellefsen
Partner
T: +47 73 99 27 02
M: +47 480 16 502
Henrik Grung
Henrik Grung
Partner | Styreleder
T: +47 70 10 75 74
M: +47 924 99 840
Marit E. Kirkhusmo
Marit E. Kirkhusmo
Partner
T: +47 22 81 45 44
M: +47 995 23 534
Terje Gulbrandsen
Terje Gulbrandsen
Partner
T: +47 22 81 45 88
M: +47 480 16 588

Advokater

Camilla Barr
Camilla Barr
Advokat
T: +47 22 81 45 48
M: +47 481 51 516
Cecilie Hjorth
Cecilie Hjorth
Advokat (Permisjon)
T: +47 70 10 75 50
M: +47 922 52 609
Stephanie Brungot
Stephanie Brungot
Advokat
T: +47 70 10 75 60
M: +47 478 38 250

Advokatfullmektiger

Mathilda Bergman
Mathilda Bergman
Advokatfullmektig
T: +47 22 81 45 38
M: +47 413 26 797
Sonja Lorentzen
Sonja Lorentzen
Advokatfullmektig
T: +47 22 81 45 89
M: +47 458 85 527
Tiril Flatmo Janbu
Tiril Flatmo Janbu
Advokatfullmektig
T: +47 22 81 46 47
M: +47 988 64 671
Nyhetsbrev