Energi, shipping & offshore

Kontakt
SANDS’ energi, shipping & offshore-gruppe er en moderne rådgiver i en tradisjonell bransje. Vårt kjerneteam har industriell erfaring fra ledende stillinger i olje-, oljeservice- og shippingselskaper, noe som gir vår rådgivning unik kvalitet og dybde. De støttes opp av et team med partnere rekruttert fra såkalte «tier 1-selskaper» innenfor tilstøtende fagområder som transaksjoner, bank/finans og arbeidsrett. Vi tilbyr moderne, topptung og kostnadseffektiv rådgivning til en bransje i omstilling.

 Vårt kjerneteam 

Slik jobber vi

Eksempler på rådgivning:

Energi, shipping og offshore er Norges fortid, nåtid og fremtid. Hver for seg og sammen utgjør disse sektorene SANDS’ kjerneindustrier.
- Det oppstod en historisk sjanse til å lage noe nytt i denne sektoren som ville vært vanskelig for bare et tiår siden. Den muligheten har vi grepet, sier leder for Energi, Shipping & Offshore i SANDS, Lars Berge Andersen.
Nyttige avklaringer fra Høyesterett

Informasjon til kreditorene før konkurs

14. desember avsa Høyesterett dom i «Ulvesund Elektro-saken». Dommen gir veiledning for hvordan selskapets ledelse kan og bør opptre overfor kreditore…

Newsletter

Bareboat registration in and out of the Norwegian ship registries

In a consultation paper dated 5 December 2017 the Norwegian Government is proposing to open up for the bareboat registration of vessels in and out of…

Rederiskatteordning modifiseres?

Regjeringen forslår begrensninger i adgang til bareboatutleie

Rederiskatteordningen er en særordning som omfattes av EØS-avtalens regler om offentlig støtte. Den gjeldende norske ordningen er per i dag godkjent a…

Kontakt oss

Partnere

Alf Øystein Skudal
Partner
T: +47 22 81 45 65
M: + 47 450 23 927
Guy Leonard
Partner
T: +47 22 81 45 41
M: +47 977 35 003
Kjersti Holum Karlstrøm
Partner
T: +47 77 61 78 11
M: +47 977 43 248
Lars Tormodsgard
Partner
T: +47 22 81 45 63
M: +47 480 16 563
Lars Berge Andersen
Partner
T: +47 22 81 45 31
M: +47 908 79 896
Marit E. Kirkhusmo
Partner
T: +47 22 81 45 44
M: +47 995 23 534
Oddbjørn Slinning
Partner
T: +47 22 81 45 54
M: +47 481 21 650
Per Ragnar Bronken
Partner
T: +47 22 81 45 28
M: +47 480 16 528
Sverre S. Tysland
Partner
T: +47 22 81 46 81
M: +47 908 33 323

Team

Advokater

Bjørn S. Holmesland
Special Counsel
T: +47 22 81 45 90
M: +47 480 16 590
Camilla Barr
Advokat
T: +47 22 81 45 48
M: +47 481 51 516
Cecilie Hjorth
Advokat
T: +47 70 10 75 50
M: +47 922 52 609
Eivind Aarnes Nilsen
Senioradvokat
T: +47 22 81 45 32
M: +47 960 49 444
Raja Sukhdeo
Advokat
T: +47 22 81 46 15
M: +47 944 88 040