Forsikring

SANDS er et av Norges ledende advokatfirmaer innen forsikringsrett. Vårt mål er å være one-stop-shop for våre forsikringsklienter, som inkluderer nasjonale og internasjonale livs- og skadeforsikringsselskaper, reassurandører, captives, pensjonskasser, forsikringsformidlere og forsikringstakere.

Vår bistand omfatter alle liv- og skadeforsikringsprodukter, herunder pensjon, livsforsikring, kapitalforsikring og livrenter, ansvarsforsikringer, financial lines, tingforsikring, transaksjonsforsikring (M&A insurance), styreansvar og profesjonsansvar, sjø- og transportforsikring, og P&I.

Vårt forsikringsteam består av advokater med bred og dyp ekspertise innen forsikring, gjenforsikring og ansvarssaker, samt skatterettslige forhold relatert til forsikringsvirksomhet og alle anerkjente livs- og spareforsikringsprodukter. Advokatene på teamet har in-house erfaring fra forsikringsselskaper, som leder for kontrollkomite og som styremedlem i forsikringsselskap. Vi har uformelle samarbeidsavtaler med ledende forsikringsformidlere, aktuarer og pensjonsrådgivere. Vi er rangert blant Norges ledende advokater innenfor finansregulatorisk, forsikring og pensjon, blant annet av Legal 500, IFLR 1000, PLC Which Lawyer og i Finansavisens advokatrangering.

Vi har forfattet flere bøker og artikler innenfor våre fagfelter. Flere bøker er forfattet i samarbeid med Den norske Revisorforening og Den Norske Aktuarforening, og våre bøker og artikler refereres til i rettspraksis, i forarbeider til lover, og av andre forfattere av juridisk faglitteratur. Vi holder kurs og seminarer innenfor fagfeltet, herunder seminarer for juridiske avdelinger, bedriftsavdelinger og salgsteam i forsikringsselskaper og finansinstitusjoner.

Kommersiell rådgivning    

Våre tjenester omfatter:

Skadebehandling og tvisteløsning

Nyhetsbrev

Brukermanualens betydning i skadesaker

Mange skader skyldes feil bruk av produkter. Hva er betydningen av brukermanualen hvis man blir stilt til ansvar i en skadesak hvor et produkt er innb…

Høyesterettsdom

Avklarer beviskravet for selvmord ved ulykkesforsikring

Høyesterett avklarte i dom av 20. desember 2016 beviskravet for å konstatere selvmord når det er fremsatt krav om forsikringsutbetaling etter ulykkesf…

Nyhet

Avklaring om rettskraft og lemping i regressoppgjør

Høyesterett avsa 15. mai 2017 en dom som omhandler to sentrale spørsmål ved regress, for det første spørsmålet om rettskraft (i hvilken grad man i reg…

Kontakt oss

Partnere

Christian Kjellby Nesset
Partner
T: +47 22 81 46 70
M: +47 419 16 656
Ernst Ravnaas
Managing Partner
T: +47 22 81 45 30
M: +47 915 80 918

Team

Advokater

Audun Kleppestø
Senioradvokat
T: +47 22 81 45 74
M: +47 467 70 131
Eva Drageset
Special Counsel
T: +47 55 30 10 20
M: +47 909 97 340
Fredrik Finsås
Advokat
T: +47 22 81 46 32
M: +47 934 57 121
Heidi Magnussen
Advokat
T: +47 22 81 45 16
M: +47 452 82 343

Advokatfullmektiger

Maria Kismul Nordmo
Advokatfullmektig
T: +47 22 81 46 20
M: +47 906 90 194