Forsikring

Kontakt
SANDS er et av Norges ledende advokatfirmaer innen forsikringsrett. Vårt mål er å være one-stop-shop for våre forsikringsklienter, som inkluderer nasjonale og internasjonale livs- og skadeforsikringsselskaper, reassurandører, captives, pensjonskasser, forsikringsformidlere og forsikringstakere.

Vår bistand omfatter alle liv- og skadeforsikringsprodukter, herunder pensjon, livsforsikring, kapitalforsikring og livrenter, ansvarsforsikringer, financial lines, tingforsikring, transaksjonsforsikring (M&A insurance), styreansvar og profesjonsansvar, sjø- og transportforsikring, og P&I.

Vårt forsikringsteam består av advokater med bred og dyp ekspertise innen forsikring, gjenforsikring og ansvarssaker, samt skatterettslige forhold relatert til forsikringsvirksomhet og alle anerkjente livs- og spareforsikringsprodukter. Advokatene på teamet har in-house erfaring fra forsikringsselskaper, som leder for kontrollkomite og som styremedlem i forsikringsselskap. Vi har uformelle samarbeidsavtaler med ledende forsikringsformidlere, aktuarer og pensjonsrådgivere. Vi er rangert blant Norges ledende advokater innenfor finansregulatorisk, forsikring og pensjon, blant annet av Legal 500, IFLR 1000, PLC Which Lawyer og i Finansavisens advokatrangering.

Vi har forfattet flere bøker og artikler innenfor våre fagfelter. Flere bøker er forfattet i samarbeid med Den norske Revisorforening og Den Norske Aktuarforening, og våre bøker og artikler refereres til i rettspraksis, i forarbeider til lover, og av andre forfattere av juridisk faglitteratur. Vi holder kurs og seminarer innenfor fagfeltet, herunder seminarer for juridiske avdelinger, bedriftsavdelinger og salgsteam i forsikringsselskaper og finansinstitusjoner.

Kommersiell rådgivning    

Våre tjenester omfatter:

Skadebehandling og tvisteløsning

Artikkel
Rask RIB-båt i sjøen foto

Personal injury in the event of leisure accident, legal clarification

15 February 2019, the Norwegian Supreme Court delivered its judgment on a case in which the question was whether a business that offered RIB tours (ri…

Nyhetsbrev
Et containerskip i smult farvann tett skydekke foto

Principal decision regarding a shipping agent’s liability from the Norwegian Supreme Court

On the 6th of February 2019 the Norwegian Supreme Court pronounced a principal decision regarding a shipping agent’s liability after failing to comply…

Høyesterettsdom
Rettsklubbe foto

Hvilke foretak har hovedansvar for samordnet HMS-plan der flere foretak arbeider på samme arbeidsplass?

Ikke sjelden deler forskjellige arbeidsgivere på den samme arbeidsplassen. Dersom det ikke foreligger samordnet HMS-plan mellom disse, kan den ansvarl…

Kontakt oss

Partnere

Christian Kjellby Nesset
Christian Kjellby Nesset
Partner
T: +47 22 81 46 70
M: +47 419 16 656
Ernst Ravnaas
Ernst Ravnaas
Managing Partner
T: +47 22 81 45 30
M: +47 915 80 918

Team

Advokater

Eva Drageset
Eva Drageset
Special Counsel
T: +47 55 30 10 20
M: +47 909 97 340
Fredrik Finsås
Fredrik Finsås
Advokat
T: +47 22 81 46 32
M: +47 934 57 121
Heidi Magnussen
Heidi Magnussen
Advokat
T: +47 22 81 45 16
M: +47 452 82 343

Advokatfullmektiger

Mads Strøm Mathisen
Mads Strøm Mathisen
Advokatfullmektig
T: +47 33 01 77 73
M: +47 480 16 633
Maria Kismul  Nordmo
Maria Kismul Nordmo
Advokatfullmektig
T: +47 22 81 46 20
M: +47 906 90 194
Nyhetsbrev