Immaterialrett

Kontakt
SANDS er et av landets ledende fagmiljøer innen immaterialrett (IPR) - det vil si rådgivning knyttet til rettigheter innen patent, varemerke, design og opphavsrett. Store deler av selskapers verdi ligger i de immaterielle rettighetene. Likevel er bevisstheten om dette ofte mangelfull. SANDS bistår alle industrier der det innoveres. Våre advokater har lang erfaring fra Patentstyret og rådgivningsmiljøer. Vi utarbeider alle relevante avtaler som vedgår sikring og forvaltningen av rettighetene, for å maksimere kommersiell utnyttelse.

Hva SANDS hjelper deg med

Hvem kan vi hjelpe?

Det er et grunnleggende menneskelig instinkt å dra nytte av sine gode ideer. Derfor er det underlig at så få har rettighetene på stell, mener advokat Katrine Malmer-Høvik.
- Vi ser jo suksesshistoriene med dem som har passet på ideene sine. Og så ser vi hvor ille det kan gå når det ikke er gjort etter boken.

Nye regler om personvern forenkler leverandørbytte

Ny rettighet for kunder og andre registrerte innebærer plikt til å tilrettelegge for enklere leverandørbytte. Retten til dataportabilitet blir en real…

Kontakt oss

Partnere

Gisle Edvard Årnes
Partner
T: +47 22 81 46 54
M: +47 922 22 330
Katrine Malmer-Høvik
Partner
T: +47 22 81 45 87
M: +47 480 16 587
Ketil Sellæg Ramberg
Partner
T: +47 22 81 45 49
M: +47 480 16 549
Lars Berge Andersen
Partner
T: +47 22 81 45 31
M: +47 908 79 896
Stig Nordal
Partner
T: +47 22 81 45 62
M: +47 480 16 562
Vidar Johnsen
Partner
T: +47 22 81 45 77
M: +47 930 65 919

Team

Advokater

Caterina Gaeta
Senioradvokat
T: +47 22 81 45 58
M: +47 480 16 558

Advokatfullmektiger

Eli Rudshagen
Advokatfullmektig
T: +47 22 81 46 67
M: +47 916 32 287
Kaja Skille Hestnes
Advokatfullmektig
T: +47 22 81 46 65
M: +47 970 33 827
Lars Andre Strøm Arnesen
Advokatfullmektig
T: +47 22 81 45 66
M: +47 415 47 282