Selskapsrett

Kontakt
Selskapsretten anses ofte som et av de større fundamentene innen forretningsjussen. Den selskapsrettslige lovgivningen gir et sett ytre rammer, hvor målet er i størst mulig grad å optimalisere og effektivisere eierskap til, og operativ drift av, selskaper innen det gitte selskapsrettslige rammeverket.

SANDS' kompetanse dekker alle selskapsformer som aksje- og allmennaksjeselskaper, ansvarlige selskaper, kommandittselskaper, indre selskap, samvirkeforetak, foreninger og stiftelser. Vi bistår også i spørsmål som oppstår mellom selskapets og dets aksjeeiere vedrørende utøvelse av selskapets og eiernes rettigheter og forpliktelser, samt utredninger og reguleringer knyttet til forholdet mellom eierne.

Vår selskapsrettslige rådgivning relaterer seg i all hovedsak til større og mellomstore norske virksomheter, samt internasjonale virksomheter med tilstedeværelse i Norge eller som planlegger en etablering i Norge.

Corporate governance og styreansvar

Noen eksempler på prosesser vi ofte bistår i:

Finanstilsynet strammer til?
Siluett av tre menn som diskuterer foto

Crowdfunding

Finanstilsynet kom 04.12.2017 med rundskriv (10/2017) om lånebasert folkefinansiering. Rundskrivet gir en oversikt over når foretak som ønsker å drive…

EFTA Surveillance Authority (ESA)
Abstrakt foto av metall

Approved a new ten year special tonnage tax regime for shipping in Norway 14 December 2017

The Norwegian tonnage tax scheme exempts maritime transport from the usual corporate tax rate. Ship owners will instead pay taxes based on ship weight…

Incentiver til nøkkelansatte

Ansatte som bidrar til mye verdiskapning i bedriften kan motta en del av den merverdi som skapes. Vi gir med dette en oversikt over modeller og konsek…

Kontakt oss

Partnere

Eirik Edvardsen
Eirik Edvardsen
Partner
T: +47 73 99 27 04
M: +47 480 16 504
Erik Lind
Erik Lind
Partner
T: +47 22 81 45 67
M: +47 480 16 567
Ernst Ravnaas
Ernst Ravnaas
Managing Partner
T: +47 22 81 45 30
M: +47 915 80 918
Henrik Grung
Henrik Grung
Partner | Styreleder
T: +47 70 10 75 74
M: +47 924 99 840
Joakim M. Hovet
Joakim M. Hovet
Partner
T: +47 33 01 77 77
M: +47 975 74 292
Lars Tormodsgard
Lars Tormodsgard
Partner
T: +47 22 81 45 63
M: +47 480 16 563
Lars Berge Andersen
Lars Berge Andersen
Partner
T: +47 22 81 45 31
M: +47 908 79 896
Morten Steenstrup
Morten Steenstrup
Partner (H)
T: +47 22 81 45 40
M: +47 480 16 540
Odd Moe
Odd Moe
Partner
T: +47 22 81 45 70
M: +47 480 16 570
Olav Egil Midtgaard
Olav Egil Midtgaard
Partner
T: +47 55 30 10 27
M: +47 419 16 727
Ove-Marthin Granlund
Ove-Marthin Granlund
Partner
T: +47 22 81 45 50
M: +47 480 16 550
Stig Nordal
Stig Nordal
Partner
T: +47 22 81 45 62
M: +47 480 16 562
Terje Bjørndahl
Terje Bjørndahl
Partner
T: +47 73 99 27 03
M: +47 480 16 503
Terje Gulbrandsen
Terje Gulbrandsen
Partner
T: +47 22 81 45 88
M: +47 480 16 588
Ulf H. Sørdal
Ulf H. Sørdal
Partner
T: +47 55 30 10 17
M: +47 419 16 717

Team

Advokater

Martin Brox
Martin Brox
Senioradvokat
T: +47 22 81 45 27
M: +47 952 85 345
Martin Fevaag Larsen
Martin Fevaag Larsen
Senioradvokat
T: +47 73 99 27 18
M: +47 924 64 974
Nyhetsbrev