Skatt, avgift og regnskap

Skatter og avgifter er sentralt for enhver næringsvirksomhet i Norge. Regelverket er komplekst og preges av stadige endringer, også i takt med en stadig økende globalisering og internasjonal handel. Det stiller høye krav til juridisk kompetanse og breddekunnskap, samtidig som det setter høye krav til kommersiell forståelse. Brudd på regelverket kan få alvorlige konsekvenser. Våre skatterådgivere gir førsteklasses råd til norske og internasjonale selskaper og investorer. SANDS har særlig kompetanse innen strategisk skatterådgivning, M&A, internasjonale forhold og rettstvister.

Våre skatterettsadvokater har omfattende erfaring med kontroll-, klage- og tvistesaker mot staten, og har ført flere prinsipielle saker for Høyesterett.

Våre tjenester omfatter blant annet:

Internasjonalt fokus

Samarbeid på tvers av faggrupper

Nyhetsbrev

Eiendomsskatt - noen tips før klagefristen utløper 11. april 2017

Oslo har som kjent gjeninnført eiendomsskatt. Når en kommune innfører eiendomsskatt, eller gjeninnfører som Oslo, må man ha et bevisst forhold til eie…

Rederiskatteordning modifiseres?

Regjeringen forslår begrensninger i adgang til bareboatutleie

Rederiskatteordningen er en særordning som omfattes av EØS-avtalens regler om offentlig støtte. Den gjeldende norske ordningen er per i dag godkjent a…

Nyhetsbrev

Elbilbeskatning – fordelene fases ut – firmabilreglene og «Tesla-avgift» først ut

Elbilene har vært underlagt svært gunstige skatte- og avgiftsmessige regler. Dette har medført at den norske bilparken har fått et betydelig innslag a…

Kontakt oss

Partnere

Ernst Ravnaas
Managing Partner
T: +47 22 81 45 30
M: +47 915 80 918
Jens Aas
Partner
T: +47 22 81 45 29
M: +47 920 25 350
Joakim M. Hovet
Partner
T: +47 33 01 77 77
M: +47 975 74 292
Johannes Andersen
Partner
T: +47 22 81 46 00
M: +47 480 16 600
John Olav Auran
Partner
T: +47 33 01 77 84
M: +47 982 07 203
Ove-Marthin Granlund
Partner
T: +47 22 81 45 50
M: +47 480 16 550
Rolf Bech-Sørensen
Partner (H)
T: +47 55 30 10 34
M: +47 913 74 732
Stig Nordal
Partner
T: +47 22 81 45 62
M: +47 480 16 562
Torgeir Fjeldskaar
Partner (H)
T: +47 55 30 10 49
M: +47 951 16 347
Ulf H. Sørdal
Partner
T: +47 55 30 10 17
M: +47 419 16 717

Team

Advokater

Erik Holgersen
Senioradvokat
T: +47 55 30 10 18
M: +47 480 16 632
Tina Hovland Bargård
Advokat
T: +47 55 30 10 51
M: +47 400 71 424

Rådgivere/økonomer

Arne Hjertholm
Seniorøkonom
T: +47 22 81 46 46
M: +47 419 16 722