Seminar for HR og ledelse - med julelunsj

Kontakt
Vi gir deg virkemidlene for å sikre effektiv kontroll med arbeidstakers bruk av sosiale medier. Vi vil også gjennomgå den nyeste rettspraksisen på feltene arbeidsrett og skipsarbeidsrett for å holde deg oppdatert.

Statistikk viser at hele 1,2 millioner nordmenn har profil på Twitter, 2,5 millioner har profil på Snapchat og 2,2 millioner har profil på Instagram. Facebook er i en egen klasse – der hele 3,5 millioner nordmenn har profil. Menings- og bildeutvekslingen er enorm. Du må være bevisst på at en stor del av slik utveksling skjer i arbeidstiden, og at din virksomhet dermed gjøres tilgjengelig for omverdenen.

Mangel på gode retningslinjer og rutiner kan få uheldige konsekvenser for din bedrift. Vi gir deg virkemidlene for å sikre effektiv kontroll med arbeidstakers bruk av sosiale medier. Vi vil også gjennomgå den nyeste rettspraksisen på feltene arbeidsrett og skipsarbeidsrett for å holde deg oppdatert.

Program

11.00  Registrering
11.15  Kontrolltiltak - når og hvor langt kan du kontrollere arbeidstaker? Ny rettspraksis – vi holder deg oppdatert
12.00  Julelunsj
12.30  Illojal eller truende opptreden av arbeidstaker i sosiale medier - hva da?
13.15  Ny rettspraksis – vi holder deg oppdatert.

Tid og sted

Seminaret finner sted tirsdag 11. desember i SANDS sine lokaler på Skansekaia, Sorenskriver Bulls gate 3, Ålesund. Det faglige programmet starter kl. 11.15 og slutter 13.45. Vi serverer julelunsj i pausen.

 

Påmelding

Meld deg på ved å trykke på denne linken innen 7. desember. Det er ingen seminaravgift. Har du spørsmål ta kontakt med Tone Brørs, telefon: 70 10 75 59. 

 

Kontakt oss

Partnere

Monica Gjerde Sperre
Monica Gjerde Sperre
Partner
T: +47 70 10 75 79
M: +47 971 83 266

Team

Advokater

Maria Elena Kvalen
Maria Elena Kvalen
Senioradvokat
T: +47 70 10 75 55
M: +47 480 16 630
Sara Storøy
Sara Storøy
Advokat
T: +47 70 10 75 56
M: +47 469 48 882

Advokatfullmektiger

Malin  Stenseth
Malin Stenseth
Advokatfullmektig
T: +47 70 10 75 75
M: +47 452 07 688
Nyhetsbrev