Lang rettsprosess innen entreprise

SANDS bistår Frogn kommune i tvisten mot HENT som i 2016 vant konkurransen om å oppføre kommunens svømme- og treningsanlegg kalt Bølgen, samt rehabilitere Frognhallen i en totalentreprise.

Kontrakten forløp ikke slik den skulle, og på vårparten 2018 så kommunen seg nødt til å heve kontrakten. Etter dette har kommunen ferdigstilt/ utbedret Bølgen/ Frognhallen i egen regi og det arbeidet ble ferdigstilt sommeren 2019. Rettssaken mellom Frogn kommune og HENT startet i Follo og Nordre Østfold tingrett 7.9.2021 og skal pågå til noe over påske 2022.

SANDS team består av advokatene Armin Mehaj, Magne Mjaaland, Odd Moe, Vilde Johannson og Stein Fredrik Janzon, samt vår dyktige prosjektassistent Ulla Gudlaugsdottir.