Seminars

Styreansvaret mitt (eller ansvaret som daglig leder) – hvordan kan jeg kjempe for bedriften min og unngå ansvar om jeg blir saksøkt i ettertid?

Webinar 4/24/2020

For å møte det store informasjonsbehovet som nå råder, arrangerer vi en rekke webinarer der du kan få svar på dine juridiske spørsmål. Fredag 24. apr…

Vi klarer ikke rente- og avdragsbetalingene – hvordan håndterer vi det?

Webinar 4/23/2020

SANDS har et av landets ledende miljøer for sivil prosedyre og er et av firmaene som fører aller flest saker i domstolene. Vi har også lang erfaring i…

Konkursspøkelset er der – hvordan skal jeg handle for å unngå ansvar i en etterfølgende rettssak?

Webinar 4/22/2020

Næringslivet går gjennom en særdeles krevende tid og vi må forvente at det vil oppstå en rekke uenigheter og konflikter mellom ulike parter. For å møt…

Presentation and fireside chat with serial entrepreneur, browser visionary and startup investor Jon Von Tetzchner

Oslo 10/17/2018

Norwegian-Icelandic Chamber of Commerce and SANDS warmly invite you to meet serial entrepreneur, browser visionary and startup investor Jon Von Tetzch…

April 4th | FIDIC – important and relevant to Norway

Oslo 4/4/2018

Welcome to seminar April 4th 2018, 09 – 14 HRS