Konkursspøkelset er der – hvordan skal jeg handle for å unngå ansvar i en etterfølgende rettssak?

Contact
Næringslivet går gjennom en særdeles krevende tid og vi må forvente at det vil oppstå en rekke uenigheter og konflikter mellom ulike parter. For å møte det store informasjonsbehovet som nå råder, arrangerer vi en rekke webinarer der du kan få svar på dine juridiske spørsmål. I dag er temaet: Konkursspøkelset er der – hvordan skal jeg handle for å unngå ansvar i en etterfølgende rettssak?
Wednesday, April 22, 2020

Program:

 • Når er den økonomiske situasjonen slik at det foreligger konkurs og ansvar ved videre drift?
 • Hvilke tiltak må gjennomføres for å unngå konkurs og/eller ansvar?
  • Egne tiltak
  • Statens økonomiske tiltakspakker
 • Hvilket handlingsrom har selskapet i en truende økonomisk situasjon? Grensen mellom berettiget og uberettiget optimisme.
  • Kan kreditorer/leverandører forskjellsbehandles ved betalinger
  • Når må kreditorer/leverandører varsles om situasjonen
  • Hva med å stille sikkerhet for eldre forpliktelser til kreditorer/leverandører  
  • Hva med nye låneopptak og sikkerhetsstillelser for tilgang til frisk kapital
  • Hva med interntransaksjoner – med aksjonærer/nærstående/konsernselskaper
  • Hvor lenge kan man holde det gående uten ansvar – og hvordan påvirkes dette av coronasituasjonen
 • Gjeldsforhandlinger – utenrettslige og rettslige – hvilke muligheter foreligger?
 • Rekonstruksjonsloven – hva innebærer den nye midlertidige loven om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid-19 – kan denne være til hjelp?
 • Hva innebærer en konkurs – ansvarsmessig mht. omstøtelse og/eller personlig erstatningsansvar?   

Webinaret blir ledet av Lars Tormodsgard, Odd Moe og Morten Steenstrup.

Tidspunkt

Webinaret finner sted onsdag  22. april. Vi starter kl. 10.00 og holder på til kl. 10:45. Du vil få tilsendt en link for deltakelse i forkant av sendingen.

Påmelding

Meld deg på ved å trykke denne linken innen 22. april. Det er ingen deltakeravgift. Har du spørsmål, ta kontakt med Cathrine Mellesdal.

Contact us

Partners

Odd Moe
Odd Moe
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 70
M: +47 480 16 570
Morten Steenstrup
Morten Steenstrup
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 40
M: +47 480 16 540
Lars Tormodsgard
Lars Tormodsgard
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 63
M: +47 480 16 563