Vi klarer ikke rente- og avdragsbetalingene – hvordan håndterer vi det?

Contact
SANDS har et av landets ledende miljøer for sivil prosedyre og er et av firmaene som fører aller flest saker i domstolene. Vi har også lang erfaring i tvisteløsning. For å møte det store informasjonsbehovet som nå råder, arrangerer vi en rekke webinarer der du kan få svar på dine juridiske spørsmål. I dag er temaet: Vi klarer ikke rente- og avdragsbetalingene – hvordan håndterer vi det?
Thursday, April 23, 2020

Coronaviruset har ført til dramatiske inntektsfall for mange bedrifter, og med presset likviditet kan det være utfordrende å betjene avdrag, renter og kostnader på lån. I dette webinaret gir vi konkrete råd til styret og ledelse om hvilke vurderinger man bør gjøre, hvordan man håndterer forhandlinger med långivere, og hvilke tiltaksordninger som er gjort tilgjengelige for bedrifter med betalingsutfordringer. Når er det fare for rettslige prosesser og hva skjer da? Vi åpner også for spørsmål og dialog.

Webinaret blir ledet av Bjørn Stordrange og Ylva Axelsen

Tidspunkt

Webinaret finner sted torsdag  23. april. Vi starter kl. 10.00 og holder på til kl. 10:45. Du vil få tilsendt en link for deltakelse i forkant av sendingen.

Påmelding

Meld deg på ved å trykke denne linken innen 23. april. Det er ingen deltakeravgift. Har du spørsmål, ta kontakt med Cathrine Mellesdal

Contact us

Partners

Ylva  Cornelia Axelsen
Ylva Cornelia Axelsen
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 56
M: +47 915 14 644
Bjørn Stordrange
Bjørn Stordrange
Partner, dr. juris,
Oslo
T: +47 22 81 45 80
M: +47 480 16 580