Moderne old school

Etter noen år med høy transaksjonstakt i eiendomsbransjen, har mange merket seg veksten til SANDS’ næringseiendomsgruppe med sin grundige tilnærming til faget og lokale forankring.
- Jeg tror mange setter pris på at vi kombinerer moderne forretningssans med mer old school eiendomsrett og en ganske unik innsikt i lokale forskjeller, sier advokat Jens Aas.

Næringseiendomsretten har utviklet seg raskt de siste tiårene. Ikke minst har skattereglene gjort at handel i næringseiendommer som regel innebærer kjøp og salg av hele eiendomsselskaper.

- Vi prøver å være gode på både den tradisjonelle juridiske gjennomgangen av eiendommen, servitutter og veiretter, og selskapsrettens grundige due diligence på alt som ligger i selskapet som blir med på lasset, sier Jens Aas, som leder næringseiendomsgruppen i SANDS.

Med den høye grad av standardiserte avtaler som styrer transaksjonene vet de mest drevne advokatene fra de store firmaene hvor forhandlingsmonnet ligger. Noen advokater kan for eksempel ha en tendens til å gå i krigen for enhver pris, mens firmaene med mye prosesserfaring har en evne til å velge sine slag for å finne den mest hensiktsmessige løsningen.

- Du merker om du møter en motpart som kan sin standard og setter inn støtet der det er noe vesentlig å hente. Det er snakk om en slags kommersiell fingerspitzgefuhl, sier Aas.

Han mener det er den faglige dybden som i størst grad skiller de juridiske fagmiljøene:

- Vi forsøker å kombinere kunnskapen til de spesialiserte transaksjonsadvokatene med bunnsolid fagkunnskap bygget på tradisjonell eiendomsrett fordi vi ser det kommer klientene våre til gode, sier Aas.

Til stede. Fagkunnskapen som kreves av næringsrettsadvokatene som rekrutteres til SANDS gir for klienten utslag i høy oppmerksomhet fra partnerne:

-Det er et stort poeng for oss at klienten nyter godt av partnerens erfaring og gode kjennskap til saken. At partneren eventuelt opererer med en høyere timepris oppveies etter vår erfaring klart av at vi kommer raskere til mål, sier Aas.

På hovedkvarteret i Oslo jobber 12 advokater dedikert med næringseiendom. Med kontorer i alle landsdeler - Tønsberg, Ålesund, Trondheim, Tromsø, Bergen – har SANDS i tillegg en lokal forankring som er helt unik for nasjonale advokatfirmaer.

- Vi har lokal tilknytning, men med systemet og ekspertisen til et nasjonalt firma. Er du for eksempel en lokal aktør i Trondheim, får du en meget dyktig SANDS-avdeling som kjenner det lokale markedet og aktørene så godt at de ofte på en annen måte enn en hovedstadsadvokat kan lirke på plass en avtale eller fasilitere en kontakt, sier Aas.

Firmaet har en klar politikk på at den enkelte sak blir løst av den advokaten nasjonalt som har den riktigste kompetansen. Hvis for eksempel en fiskerelatert klient kommer opp i en eiendomssak i Tromsø, kan klienten være trygg på at SANDS også kan tilby den beste eiendomskompetansen som finnes. Næringseiendomsrettsgruppen samarbeider tett med SANDS’ fagtunge grupper for M&A og entreprise.

Tøft marked med store muligheter. SANDS er på mange måter utfordrer i en bransje der de største eiendomsaktørene pleier langvarige forhold med sine advokatfirmaer. Fremover forventer Jens Aas et marked der prisene for gode forretningseiendommer i sentrale områder som Oslo fortsatt vil ligge høyt og noe stigende, underbygget av fortsatt leieprisvekst. Det største potensialet tror han ligger i randsonene, og særlig i næringseiendom i regionbyene og eiendom for logistikk og boligprosjekter.

- Hvis du er en pensjonskasse eller annen institusjonell investor med lang horisont, kan du kanskje kjøpe og sitte på dyr eiendom gjennom mange år. Men hvis du vil tenke mer finansielt og prøve å gjøre gode dealer, må du prøve å tenke annerledes. Der kan vi hjelpe, sier Aas.

Ambisjonen til Aas er å ta en større andel av transaksjonene i hovedstadsområdet og fortsette den sterke utviklingen av porteføljen også andre steder i landet.

- Med både etablerte og nye partnere med bakgrunn fra store miljøer, er vi i en veldig god posisjon til å fortsette veksten. Det er et tøft marked der man skiller seg ut gjennom god prising på høy kompetanse.