Aktuelt

Nyhet

Høyesterett satte punktum i saken om en av Norges største industribranner

Høyesterett har nå satt endelig punktum i saken om en av Norges største industribranner. Gjensidiges anke over lagmannsrettens frifinnende dom er nekt…

Nyhet

Oppsigelse fra arbeidsgiver - når er oppsigelse saklig?

En arbeidstaker kan si opp eget arbeidsforhold uten nærmere begrunnelse. En oppsigelse fra arbeidsgiver må derimot alltid være saklig begrunnet i arbe…

Play
Intervju
- Vi ønsker å skape et advokatfirma hvor faglig kvalitet, klientfokus og arbeidsglede trumfer alt.
Ernst Ravnaas, managing partner i SANDS, er overbevist om at lange arbeidsdager med enorme krav til fakturerbare timer, ikke nødvendigvis fører til den høyeste kvalitet på arbeidet man utfører. Vi ønsker medarbeidere som har overskudd og en klar, uthvilt hjerne. Det vinner våre klienter på, sier han i dette intervjuet.
Nyhetsbrev

Nye regler om fakturering og beregning av merverdiavgift ved konflikter i entrepriseforhold

Finansdepartementet la 17. juni frem forslag til endring av bokføringsforskriften. Forslaget er et svar på entreprenørbransjens mangeårige ønske om å…

News

Norway Officially Open for Offshore Wind

On 12 June 2020 the Norwegian Ministry for Energy and Petroleum announced the opening up of the two first areas for offshore wind in accordance with t…

Nyhetsbrev

Sustainability Linked Bonds – En kommende bærekraftsbølge i det norske høyrentemarkedet?

Bærekraft er i vinden som aldri før, og snart kommer EU på banen med sitt klassifiseringssystem (taksonomi). Det grønne skiftet krever enorme invester…

Nyhet

Hovedentreprenørens ansvar for underentreprenørs skade på byggherrens ting – ny dom fra Høyesterett

Nylig avsa Høyesterett en enstemmig dom (HR-2020-1120-A) på entrepriserettens område. Avgjørelsen gir veiledning om rekkevidden av det ulovfestede kon…

Nyhet

Christian Berg Meland - Ny partner i SANDS

Det er med stolthet og glede vi kan annonsere opptaket av Christian Berg Meland som partner i SANDS.

Nyhet

Fortsatt unntak fra krav om fysiske møter i selskapsorganer

Med hjemmel i koronaloven, ble det 27. mars 2020 fastsatt forskrifter om unntak fra reglene om fysiske møter i selskapsorganer. Koronaloven er nå opph…