Nyheter

 • Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven med betydning for bemanningsbransjen.
  14. juli 2017
  Regjeringen har fremmet forslag til endringer i arbeidsmiljøloven som i særlig grad vil berøre bemanningsbransjen dersom de vedtas.
 • Tromsø-kontoret flytter inn i nye lokaler
  13. juli 2017
 • Ledig stilling: Advokat | Ålesund
  29. juni 2017
  Det skjer mye i SANDS (Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange) for tiden. Vi passerer 200 medarbeidere og skal vokse. Vi er et firma som står godt på egne ben, har egne verdier; et firma hvor det er godt å være. Våre klienter får den ypperste juridiske rådgivning. Vi er inne i en ekspansiv fase preget av ambisjoner, nye tanker, energi, handlingskraft og entusiasme og håper du vil være med på vår reise fremover.
 • Advokat | Advokatfullmektig til vårt kontor i Vestfold (Tønsberg)
  23. juni 2017
  Det skjer mye i SANDS (Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange) for tiden. Vi passerer 200 medarbeidere og har nå mer enn 140 dyktige advokater i selskapet, og flere skal vi bli. Vi skal vokse. Vi skal være et firma som står godt på egne ben og har egne verdier. Et firma hvor våre klienter får den ypperste juridiske rådgivning. Et firma hvor det er godt å være. Vi går nå inn i en ny fase av firmaets historie. En fase som er preget av ambisjoner, nye tanker, energi, handlingskraft og entusiasme. Vi håper du vil være med på vår reise fremover.
 • Vedtatte endringer i aksjelovgivningen
  20. juni 2017
  Stortinget har vedtatt flere endringer i aksjelovgivningen som vil tre i kraft den 1. juli. Endringene innebærer en forenkling av aksjelovgivningen, og forventes å bidra til å sikre fortsatt økt verdiskaping i norsk næringsliv.
 • Nye regler om varsling i arbeidsforhold
  20. juni 2017
  Den 1. juli 2017 trer det i kraft noen nye regler om varsling i arbeidsmiljøloven, og alle lovens bestemmelser om varsling vil bli samlet i et nytt kapitel 2A. Det som er nytt sammenliknet med dagens regler er primært at alle virksomheter med 5 eller flere ansatte skal ha skriftlige varslingsrutiner, og at innleide arbeidstakere skal omfattes av regelverket.
 • Kjøp og salg av virksomhet - artikkelserie
  19. juni 2017
  Når man driver en virksomhet med en viss grad av suksess, vil virksomheten på et eller annet tidspunkt bli attraktiv for industrielle eller finansielle aktører. En del selskaper opplever å bli kontaktet av interessenter som ønsker å kjøpe virksomheten. I andre tilfeller finner administrasjon og eiere ut at tiden kan være inne for å søke nye eiere som kan utvikle virksomheten videre.
 • Spennende mulighet for Advokatsekretær i Oslo
  12. juni 2017
  Det skjer mye i Advokatfirmaet SANDS (Steenstrup Stordrange) for tiden. Vi passerer 200 medarbeidere og har nå mer enn 140 dyktige advokater i selskapet, og flere skal vi bli. Vi skal vokse. Vi skal være et firma som står godt på egne ben og har egne verdier. Et firma hvor våre klienter får den ypperste juridiske rådgivning. Et firma hvor det er godt å være. Vi går nå inn i en ny fase av firmaets historie. En fase som er preget av ambisjoner, nye tanker, energi, handlingskraft og entusiasme. Vi håper du vil være med på vår reise fremover.
 • Rekordstor oppslutning!
  12. juni 2017
  Fredag 09. juni hadde Ålesund-kontoret rekordstor oppslutning på #Oppdatert2017 Fag og Fest med 300 deltagere. Vi var representert ved foredragsholdere og gjester fra våre kontorer i Oslo, Bergen, Ålesund, Trondheim og Tromsø og fikk vist frem SANDS som en ledende rådgiver i regionen. Vi takker for et fantastisk hyggelig samvær med alle våre gjester.
 • Dagens norske rederiskatteordning kan bli modifisert fra 1. juli 2017 – Regjeringen forslår bl.a begrensninger i adgang til bareboatutleie
  9. juni 2017
  Rederiskatteordningen er en særordning som omfattes av EØS-avtalens regler om offentlig støtte. Den gjeldende norske ordningen er per i dag godkjent av ESA med virkning fra 1. januar 2007, men varigheten av denne er bare frem til 1. juli 2017. Regjeringen har derfor sendt brev til ESA for fornyet godkjennelse av den norske rederiskatteordningen med visse endringer med varighet fra 1. juli 2017 og frem til 31. desember 2026.
 • Advokat | Advokatfullmektig - Tromsø
  8. juni 2017
  Det skjer mye i Advokatfirmaet SANDS (Steenstrup Stordrange) for tiden. Vi passerer 200 medarbeidere og har nå mer enn 140 dyktige advokater i selskapet, og flere skal vi bli. Vi skal vokse. Vi skal være et firma som står godt på egne ben og har egne verdier. Et firma hvor våre klienter får den ypperste juridiske rådgivning. Et firma hvor det er godt å være. Vi går nå inn i en ny fase av firmaets historie. En fase som er preget av ambisjoner, nye tanker, energi, handlingskraft og entusiasme. Vi håper du vil være med på vår reise fremover.
 • SANDS assists Key Management in ABAX – acquisition by INVESTCORP
  7. juni 2017
  As announced on 6 June 2017 the Key Management has sold its shares in ABAX to INVESTCORP.
 • Advokater/advokatfullmektiger Entreprise | Oslo
  2. juni 2017
  Det skjer mye i Advokatfirmaet SANDS (Steenstrup Stordrange) for tiden. Vi passerer 200 medarbeidere og har nå mer enn 140 dyktige advokater i selskapet, og flere skal vi bli. Vi skal vokse. Vi skal være et firma som står godt på egne ben og har egne verdier. Et firma hvor våre klienter får den ypperste juridiske rådgivning. Et firma hvor det er godt å være. Vi går nå inn i en ny fase av firmaets historie. En fase som er preget av ambisjoner, nye tanker, energi, handlingskraft og entusiasme. Vi håper du vil være med på vår reise fremover.
 • Seniorrådgiver/manager/seniormanager | Oslo
  2. juni 2017
  Det skjer mye i SANDS (Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange) for tiden. Vi passerer 200 medarbeidere og har nå mer enn 140 dyktige advokater i selskapet, og flere skal vi bli. Vi skal vokse. Vi er et firma med sterke verdier og hvor våre klienter får den ypperste rådgivning. Vi er i en fase preget av ambisjoner, nye tanker, energi, handlingskraft og entusiasme. Vi håper du vil være med på vår reise fremover.
 • Avklaring om rettskraft og lemping i regressoppgjør
  26. mai 2017
  Høyesterett avsa 15. mai 2017 en dom som omhandler to sentrale spørsmål ved regress, for det første spørsmålet om rettskraft (i hvilken grad man i regressøksmålet må legge til grunn ansvarsfordelingen i tidligere domsavsigelser) og for det andre spørsmålet om ansvarsforsikringsselskap kan gjøre gjeldende eventuell lemping av skadevoldernes ansvar ved regressøksmål.
 • Fra forhandlingsforbud til mulighet for forhandling om alle sider av tilbudet
  19. mai 2017
  1. januar 2017 trådte ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser (heretter henholdsvis LOA og FOA) i kraft. En av de mest radikale endringene som er gjort i FOA er avskaffelsen av forhandlingsforbudet i FOA del II (anskaffelser med verdi mellom nasjonal terskelverdi og EU/EØS terskelverdi). Ved den nye forskriften er det innført nye konkurranseformer for anskaffelser som omfattes av FOA del II.
 • Skatt og revidert nasjonalbudsjett 2017
  11. mai 2017
  Regjeringen la i dag frem forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2017, hvor SANDS – Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA – som sedvanlig kort kommenterer noen mulige skatteendringer av betydning for næringslivet.
 • SANDS ASSISTED THE ORCHARD WITH ACQUISITION OF PHONOFILE AS
  10. mai 2017
 • Forslag til ytterligere begrensninger i rentefradrag for internasjonale konsern fremmet i høringsnotat fra Finansdepartementet av 4. mai 2017.
  9. mai 2017
  Til nå har de såkalte rentebegrensningsreglene bare omfattet lånerenter tilknyttet gjeld mellom nærstående – typisk konsernintern gjeld. Finansdepartementet foreslår regelen endret til også å omfatte lånerenter betalt til eksterne kreditorer for selskap som inngår i flernasjonale konsern. For at begrensninger ikke skal omfatte ordinære låneforhold foreslås samtidig unntaksregler. For rene norske konsern som i dag får avskåret rentefradrag vil forslaget være en gladmelding idet unntaksreglene i stor utstrekning medfører at man får full fradragsrett på alle rentekostnader. Forslaget innebærer altså både en utvidelse og en innskrenking av dagens regel. Ikrafttredelse er foreslått fra og med 2018. Høringsfrist er 3. august 2017.
 • Viktige endringer i tvangsfullbyrdelsesloven og inkassoloven
  8. mai 2017
  Den 18. april 2017 trådte etterlengtede endringer i inkassoloven og tvangsfullbyrdelsesloven i kraft. Hensikten er å legge til rette for kostnadsbesparende og tidseffektive løsninger. Tidligere har det vært stilt krav til at viktige varsler sendes fysisk på papir, noe som har hindret bruk av elektronisk kommunikasjon i saksbehandlingen ved innfordring av pengekrav. De nye endringene medfører at elektronisk kommunikasjon likestilles med papirkommunikasjon og at elektronisk signerte gjeldsbrev kan tvangsfullbyrdes på lik linje med fysisk signerte gjeldsbrev.
 • Forslag til endringer i aksjelovgivningen
  24. april 2017
  Regjeringen uttrykker et ønske om et regelverk som er enklere for bedriftene og legger til rette for næringsvirksomhet. Det er et pågående arbeid med forenklinger i aksjeloven, og fredag 21. april 2017 fremmet Nærings- og fiskeridepartementet forslag til enkelte endringer i aksjelovgivningen. Departementet mener forslagene potensielt kan spare næringslivet for mellom 1,3-2,4 milliarder kroner årlig. Det er imidlertid rom for ytterligere forenklinger, som fortsatt er til utredning.
 • Initielle konkurranserettslige vurderinger og avklaringer
  19. juni 2017
  Konkurranserettslig fusjonskontroll kan være et viktig element i en salgsprosess. Selv om det er kjøper som normalt er ansvarlig for å utarbeide melding og oppnå konkurranserettslig godkjenning hos myndighetene, er det viktig at selger har et bevisst forhold til den konkurranserettslige risikoen både ved valg av kjøper og ved utarbeidelse av og forhandling om vilkårene for salget av virksomheten eller selskapet.
 • Advokat/advokatfullmektig | Vestfold (Tønsberg)
  30. september 2016
  Vi ser nå etter flere advokater/advokatfullmektiger som vil være med å realisere vår visjon. Vi er et nasjonalt miljø, der vi jobber på tvers av våre syv kontorer, og du vil jobbe i team med dedikerte og engasjerte kollegaer som kan «håndverket». Som medarbeider i ett av landets største advokatfirmaer vil du få spennende muligheter til å bygge kompetanse og etter hvert spesialisere deg. Vårt kontor i Tønsberg betjener hele regionen Buskerud, Telemark og Vestfold, og består for tiden av 8 advokater.
 • Vi søker flere advokater til vårt kontor i Trondheim
  28. oktober 2016
  Steenstrup Stordrange har en betydelig og voksende oppdragsmengde innen alle fagområder. Til vårt kontor i Trondheim ser vi derfor etter to til tre advokater, og ønsker at en av disse skal være en advokat med erfaring innen entreprise og fast eiendom.
 • Se alle nyheter

Se info om ditt nærmeste lokale advokatkontor:

Copyright © SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@sands.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss