Nyheter

 • Avklaring om rettskraft og lemping i regressoppgjør
  26. mai 2017
  Høyesterett avsa 15. mai 2017 en dom som omhandler to sentrale spørsmål ved regress, for det første spørsmålet om rettskraft (i hvilken grad man i regressøksmålet må legge til grunn ansvarsfordelingen i tidligere domsavsigelser) og for det andre spørsmålet om ansvarsforsikringsselskap kan gjøre gjeldende eventuell lemping av skadevoldernes ansvar ved regressøksmål.
 • Fra forhandlingsforbud til mulighet for forhandling om alle sider av tilbudet
  19. mai 2017
  1. januar 2017 trådte ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser (heretter henholdsvis LOA og FOA) i kraft. En av de mest radikale endringene som er gjort i FOA er avskaffelsen av forhandlingsforbudet i FOA del II (anskaffelser med verdi mellom nasjonal terskelverdi og EU/EØS terskelverdi). Ved den nye forskriften er det innført nye konkurranseformer for anskaffelser som omfattes av FOA del II.
 • Skatt og revidert nasjonalbudsjett 2017
  11. mai 2017
  Regjeringen la i dag frem forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2017, hvor SANDS – Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA – som sedvanlig kort kommenterer noen mulige skatteendringer av betydning for næringslivet.
 • SANDS ASSISTED THE ORCHARD WITH ACQUISITION OF PHONOFILE AS
  10. mai 2017
 • Forslag til ytterligere begrensninger i rentefradrag for internasjonale konsern fremmet i høringsnotat fra Finansdepartementet av 4. mai 2017.
  9. mai 2017
  Til nå har de såkalte rentebegrensningsreglene bare omfattet lånerenter tilknyttet gjeld mellom nærstående – typisk konsernintern gjeld. Finansdepartementet foreslår regelen endret til også å omfatte lånerenter betalt til eksterne kreditorer for selskap som inngår i flernasjonale konsern. For at begrensninger ikke skal omfatte ordinære låneforhold foreslås samtidig unntaksregler. For rene norske konsern som i dag får avskåret rentefradrag vil forslaget være en gladmelding idet unntaksreglene i stor utstrekning medfører at man får full fradragsrett på alle rentekostnader. Forslaget innebærer altså både en utvidelse og en innskrenking av dagens regel. Ikrafttredelse er foreslått fra og med 2018. Høringsfrist er 3. august 2017.
 • Viktige endringer i tvangsfullbyrdelsesloven og inkassoloven
  8. mai 2017
  Den 18. april 2017 trådte etterlengtede endringer i inkassoloven og tvangsfullbyrdelsesloven i kraft. Hensikten er å legge til rette for kostnadsbesparende og tidseffektive løsninger. Tidligere har det vært stilt krav til at viktige varsler sendes fysisk på papir, noe som har hindret bruk av elektronisk kommunikasjon i saksbehandlingen ved innfordring av pengekrav. De nye endringene medfører at elektronisk kommunikasjon likestilles med papirkommunikasjon og at elektronisk signerte gjeldsbrev kan tvangsfullbyrdes på lik linje med fysisk signerte gjeldsbrev.
 • Forslag til endringer i aksjelovgivningen
  24. april 2017
  Regjeringen uttrykker et ønske om et regelverk som er enklere for bedriftene og legger til rette for næringsvirksomhet. Det er et pågående arbeid med forenklinger i aksjeloven, og fredag 21. april 2017 fremmet Nærings- og fiskeridepartementet forslag til enkelte endringer i aksjelovgivningen. Departementet mener forslagene potensielt kan spare næringslivet for mellom 1,3-2,4 milliarder kroner årlig. Det er imidlertid rom for ytterligere forenklinger, som fortsatt er til utredning.
 • Hyggelig anerkjennelse i Legal 500 2017
  15. april 2017
  Legal 500 har nylig publisert sin årlige advokatrangering. Vi gleder oss over å være rangert blant Norges ledende advokatfirmaer i hele 11 av totalt 16 fagområder. En rekke av våre advokater er rangert og vi er stolte av at flere av våre siste rekrutteringer er med på listen. Dette viser at vår satsning på utvalgte kjerneområder har gitt resultater.
 • Nyhetsbrev - april 2017
  6. april 2017
  Vi er opptatt av å holde våre klienter oppdatert på aktuelle problemstillinger innen den juridiske verden. Våre advokater har i en artikkelserie satt søkelyset på problemstillinger innenfor en rekke fagområder. Klikk på linken og se om noe kan være relevant for nettopp deg.
 • Vi har flyttet inn i nytt hovedkontor
  3. april 2017
  Vårt kontor i Oslo har nå flyttet inn i nye lokaler i Cort Adelers gate 33, som ligger sentralt til i enden av Vikaterrassen. Vår postadresse vil være den samme som tidligere.
 • Nytt merkenavn og grafisk profil
  28. mars 2017
  Det skjer mye spennende hos oss for tiden og vi gleder oss over å endelig kunne vise dere vårt nye utseende. Vi passerer 200 medarbeidere, fornyer vår profil og forkorter i dagligtale vårt merkenavn fra Steenstrup Stordrange til SANDS.
 • Se alle nyheter

Se info om ditt nærmeste lokale advokatkontor:

Copyright © SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@sands.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss