Nyheter

 • Ledig stilling: Advokat/advokatfullmektig til entreprise i Oslo
  20. februar 2018
  Det skjer mye i SANDS (Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange) for tiden. Vi passerer 200 medarbeidere og har nå mer enn 150 dyktige advokater i selskapet, og flere skal vi bli. Vi skal vokse. Vi er et firma med sterke verdier og hvor våre klienter får den ypperste rådgivning. Vi er i en fase preget av ambisjoner, nye tanker, energi, handlingskraft og entusiasme. Vi håper du vil være med på vår reise fremover.
 • Årets prestasjon!
  15. februar 2018
  Vi takker for anerkjennelsen vi har fått fra våre kolleger i andre advokatfirmaer i Finansavisens årlige advokatundersøkelse. Ikke bare tildeles vi prisen for årets prestasjon - våre advokater er også rangert blant de fremste innen en rekke fagkategorier.
 • Advokat | advokatfullmektig – Teknologi, Oslo og Bergen
  9. februar 2018
  Det skjer mye i SANDS (Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange) for tiden. Vi passerer 200 medarbeidere og har nå mer enn 150 dyktige advokater i selskapet, og flere skal vi bli. Vi skal vokse. Vi er et firma med sterke verdier og hvor våre klienter får den ypperste rådgivning. Vi er i en fase preget av ambisjoner, nye tanker, energi, handlingskraft og entusiasme. Vi håper du vil være med på vår reise fremover.
 • Chair of The Year
  1. februar 2018
  SANDS gratulerer vinneren av årets Chair of The Year; Jan Olof Svensson, styreleder i Tomra Systems ASA. Prisen ble delt ut i SANDS' lokaler i går kveld hvor det også ble holdt en rekke foredrag, deriblant av våre egne partnere; Kristin Nyhus Halvorsen og Anne Kjølseth Ekerholt. Prisen ble overlevert av fjorårets vinner Odd Gleditsch d.y. som er styreleder i Jotun A/S.
 • SANDS nominert til prestisjefull pris som årets advokatfirma i Norden
  17. januar 2018
  Vi ble svært stolte når det ble offentliggjort at SANDS er på shortlisten til den meget prestisjefulle prisen "Law Firm of the Year: The Nordics 2018". Prisen deles ut av UKs ledende advokattidsskrift og bransjenettsted; The Lawyer. Vinneren kåres i mars av en internasjonal jury bestående av 21 toppledere, både fra store internasjonale advokatfirmaer og juridiske direktører i globale selskaper.
 • Seier i skjønnssak om tomtefesteforhold
  15. januar 2018
  Festeren fikk erstattet full teknisk verdi på to bygninger på Ensjø i Oslo gjennom et overskjønn som ble avhjemlet i Borgarting lagmannsrett forrige uke. Overskjønnet innebærer at bortfesteren (Ferd Eiendom) må innløse bygningene til teknisk verdi, som er i overkant av kr 100 millioner. Hovedgrunnen til dette er at festeforholdet utløp, og det var opptil bortfesteren å eventuelt forlenge festet. I avtalen var det bestemt at hvis festeforholdet ikke ble forlenget, skulle bortfesteren overta bygningene etter skjønn. Dette ble tolket som skjønn i henhold til teknisk verdi. Prosessfullmektig i saken var Bjørn Stordrange som er tilfreds med resultatet.
 • Brukermanualens betydning i skadesaker
  3. januar 2018
  Mange skader skyldes feil bruk av produkter. Hva er betydningen av brukermanualen hvis man blir stilt til ansvar i en skadesak hvor et produkt er innblandet i årsaksbildet? I denne artikkelen ser vi kort på noen sentrale spørsmål knyttet til produktansvar og brukermanualer, med særlig betydning for produktutviklere og forsikringsselskaper.
 • Fire nye partnere
  1. januar 2018
  Det er en stor glede å kunne meddele at vi går inn i det nye året med fire nye partnere. John Olav Auran kommer fra stilling som partner i EY, mens Ketil Sellæg Ramberg, Tor André Farsund Ulsted og Eirik Birkelund kommer fra våre egne rekker.
 • Høyesterett med avklaring av om meldefristen i forsikringsavtaleloven § 8-5 også gjelder ved regress mellom forsikringsselskap
  22. desember 2017
  Den 20. desember 2017 avsa Høyesterett dom hvor de tok stilling til et prinsipielt spørsmål: Gjelder meldefristen i forsikringsavtaleloven § 8-5 også i de tilfeller et forsikringsselskap har dekket kravet, og deretter søker regress mot et annet forsikringsselskap? Høyesterettsdommen vil ha praktisk betydning i de tilfeller et selskap dekker skade, men deretter finner ut at skaden oppstod under forsikringstiden hos et annet selskap.
 • Informasjon til kreditorene før konkurs - nyttige avklaringer fra Høyesterett
  20. desember 2017
  14. desember avsa Høyesterett dom i «Ulvesund Elektro-saken». Dommen gir veiledning for hvordan selskapets ledelse kan og bør opptre overfor kreditorene når økonomien vakler.
 • EFTA Surveillance Authority (ESA) approved a new ten year special tonnage tax regime for shipping in Norway 14 December 2017
  14. desember 2017
  The Norwegian tonnage tax scheme exempts maritime transport from the usual corporate tax rate. Ship owners will instead pay taxes based on ship weight, resulting in a significant reduced tax rate. The new scheme will be valid from 1 January 2018 until 31 December 2027.
 • Høyesterett med viktig avklaring av arbeidsgiveransvaret i forhold til fratrådte arbeidstakeres handlinger
  8. desember 2017
  Kan arbeidsgiveransvaret strekkes til å omfatte handlinger utført av tidligere arbeidstaker etter at arbeidsforholdet er avsluttet? Lagmannsretten fastslo fullt ansvar, men Høyesterett kom til en annen konklusjon i ny rettsavgjørelse som ble publisert i dag.
 • Crowdfunding – Finanstilsynet strammer til?
  6. desember 2017
  Finanstilsynet kom 04.12.2017 med rundskriv (10/2017) om lånebasert folkefinansiering. Rundskrivet gir en oversikt over når foretak som ønsker å drive formidling av lånebasert folkefinansiering kan bli registrert som låneformidlingsforetak etter finansforetaksloven § 2-18 første ledd, eller om foretaket vil trenge tillatelse (konsesjon) for virksomheten.
 • Bareboat registration in and out of the Norwegian ship registries
  5. desember 2017
  In a consultation paper dated 5 December 2017 the Norwegian Government is proposing to open up for the bareboat registration of vessels in and out of the two Norwegian ship registries. The proposal is particularly driven by the increasing need for Norwegian flagged vessels to change flag in order to meet cabotage rules of other states, or to temporarily satisfy flag requirements under a charter party.
 • Finanstilsynet viser handlekraft, men er det tilstrekkelig?
  4. desember 2017
  Av ulike grunner er Norge forsinket med implementeringen av Direktiv 2014/65/EU (MiFID II) og forordning (EU) nr. 600/2014 (MiFIR) i norsk rett. Dette har potensielt negative konsekvenser for norske verdipapirforetak, det norske verdipapirmarkedet og Oslo Børs. Finanstilsynet har nå vist forfatningsmessig handlekraft gjennom et vedtak en håper vil redusere de negative konsekvensene til et minimum. Det gjenstår å se i hvilken grad Finanstilsynet lykkes med det.
 • Velkommen til SANDS prosedyredag 2018
  15. november 2017
  Velkommen til en spennende og utfordrende dag, som gir et unikt innblikk i hvordan fremtiden vil se ut for deg som ønsker å jobbe som prosedyreadvokat. Dette er et faglig og sosialt arrangement, hvor vi inviterer både studenter i og utenfor vårt traineeprogram.
 • Panama Papers og Paradise Papers
  15. november 2017
  Hvorfor benyttes skatteparadiser, og hvorfor tar man omdømmebelastningen det medfører?
 • Ardoq og SANDS inngår samarbeid
  10. november 2017
  SANDS har inngått samarbeid med Ardoq. Ardoq er et norsk teknologiselskap som tilbyr et kraftfullt visuelt dokumentasjonsverktøy som blant annet kan brukes i arbeid med etterlevelse av Personvernforordningen (GDPR).
 • Samarbeid mellom entreprenører - hvordan opptre i henhold til konkurransereglene?
  9. november 2017
  SANDS avholdt i dag seminar med direktøren for Konkurransetilsynet og de fleste representanter for byggenæringen (Statens Vegvesen, Nye Veier, Bane NOR og entreprenørforeningene EBA og MEF, samt Veidekke i Norge og AF). Temaet var hvorledes entreprenørene skal samarbeide om de store prosjektene som må gjennomføres for at Stortinget skal få gjennomført Nasjonal Transportplan (NTP). NTP legger opp til investeringer på mer enn 1000 mrd de neste 10-12 årene.
 • Visste du at SANDS har 13 advokater med møterett i Høyesterett?
  3. november 2017
  Vi har i dag et team på 13 advokater som har møterett for Høyesterett. Vi er dermed et av de ledende advokatfirmaene i Norge innen sivil prosedyre. De siste årene har våre advokater opptrådt hyppig i Høyesterett med prinsipielle saker som er med på å drive rettsutviklingen i Norge.
 • Huddly - et gründereventyr
  1. november 2017
  SANDS har en meget sterk posisjon som juridisk rådgiver til teknologiselskaper i startfasen. Vi følger oppstartsselskapene tett og gleder oss på deres vegne når de lykkes. Et selskap som definitivt har gjort dette, er det norske gründerselskapet Huddly som nå har inngått avtale med Google om leveranse av kameraer til deres videokonferanseløsning. Vi har bistått Huddly siden starten og har hatt gleden av å kunne følge selskapet på deres fantastiske reise. Vi gratulerer!
 • Vil Høyesterett avklare grensen for arbeidsgiveransvar som videre enn tidligere antatt?
  31. oktober 2017
  Gjelder arbeidsgivers ansvar etter arbeidsforholdet er avsluttet? Ny dom fra Høyesterett vil kunne utvide arbeidsgiveres og dermed også forsikringsselskapenes ansvar.
 • Nyhetsbrev fra SANDS- oktober 2017
  27. oktober 2017
  Hold deg oppdatert og les våre spennende artikler innen en rekke ulike fagområder. Artiklene viser en del av kompetansen vi besitter og hva vi steller med til daglig. Vi håper noe kan være til nytte.
 • Statsbudsjettet 2018
  12. oktober 2017
  Tradisjonen tro kommenterer skattegruppen i SANDS nok en gang de skatte- og avgiftsforslag som er lagt frem i dagens statsbudsjett for 2018.
 • Se alle nyheter

Se info om ditt nærmeste lokale advokatkontor:

Copyright © SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@sands.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss