Nyheter

 • Advokat | advokatfullmektig – Restrukturering, Oslo
  14. mars 2018
  Det skjer mye i SANDS (Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange) for tiden. Vi passerer 200 medarbeidere og har nå mer enn 150 dyktige advokater i selskapet, og flere skal vi bli. Vi skal vokse. Vi er et firma med sterke verdier og hvor våre klienter får den ypperste rådgivning. Vi er i en fase preget av ambisjoner, nye tanker, energi, handlingskraft og entusiasme. Vi håper du vil være med på vår reise fremover.
 • Forsterkninger på vårt kontor i Tromsø
  12. mars 2018
  SANDS er stolte av å kunne meddele at Ida Marlen Haro, Morten Henriksen og Torgrim Walle Nikolaisen er blitt ansatt ved vårt Tromsø kontor. Disse rekrutteringene vil bidra til å løfte SANDS ytterligere både med hensyn til faglig kompetanse, men også mulighet for økt fokus og tilstedeværelse hos våre viktige klienter. SANDS i Tromsø teller nå totalt 12 ansatte, men vi stopper ikke der. Vi skal fortsette vår vekst og gleder oss til nye rekrutteringer.
 • Ledig stilling Bergen | Resepsjonist
  9. mars 2018
  Det skjer mye i SANDS (Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange) for tiden. Vi passerer 200 medarbeidere og har nå mer enn 150 dyktige advokater i selskapet, og flere skal vi bli. Vi skal vokse. Vi er et firma med sterke verdier og hvor våre klienter får den ypperste rådgivning. Vi er i en fase preget av ambisjoner, nye tanker, energi, handlingskraft og entusiasme. Vi håper du vil være med på vår reise fremover.
 • SANDS er hovedsamarbeidspartner for Women's Board Award
  5. mars 2018
  I morgen er SANDS stolt vertskap og hovedsamarbeidspartner for årets utdeling av Women' Board Award. Prisen skal bidra til å synliggjøre de mange kompetente kvinnelige styremedlemmene i store selskaper for valgkomiteer og andre beslutningsorganer. Til prisen nomineres kvinnelige styremedlemmer med potensiale til å bli styreledere. Vi har gleden av å ønske statsråd Linda Hofstad Helleland velkommen som prisutdeler.
 • Terra-konkursen avsluttes
  2. mars 2018
  Etter mer enn 10 års arbeid er bostyrer/advokat Jon Skjørshammer i ferd med å avslutte Terra-saken. Det har vært en lang reise med mange utfordringer. Selv om konkursen kom før den internasjonale finanskrisen, ble den for mange i Norge selve bildet på den krisen som rammet verdensøkonomien for fullt i 2008. Internasjonal finanskapitalisme og sofistikerte finansielle produkter blandet med kommunale inntektsstrømmer fra konsesjonskraft, skatt, aksjeutbytte og husleie mv. viste seg å være en giftig cocktail som rammet de impliserte med en voldsom kraft.
 • Ny avgiftsspesialist til SANDS
  1. mars 2018
  Det er en glede å meddele at John Olav Auran tiltrer som partner i SANDS 1. mars. Han vil inngå som en av fire partnere ved vårt kontor i Tønsberg. Auran kommer fra stillingen som partner i Ernst & Young, hvor han i dag leder skatteavdelingen i Vestfold. Han har over 25 års erfaring innen fagområdet skatt- og avgift fra både Skatteetaten og EY. Auran har betydelig kompetanse innenfor merverdiavgift og vil bidra til optimal avgiftshåndtering for kundene våre. Han arbeider med både lokale, nasjonale og internasjonale kunder.
 • Kapitaltilgangsutvalget har levert sin rapport
  1. mars 2018
  Kapitaltilgangsutvalget, hvor vår partner Harald Ellefsen er medlem, har i dag levert sin rapport om bedrifters tilgang til kapital. Kapitaltilgangsutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 31. mars 2017 for å blant annet undersøke om det er en effektiv kobling mellom dem som søker kapital og dem som ønsker å investere sin kapital. Utvalgets anbefalinger kan ha stor betydning for finansnæringen, melder Finans Norge.
 • Ledig stilling: Advokat/advokatfullmektig til entreprise i Oslo
  20. februar 2018
  Det skjer mye i SANDS (Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange) for tiden. Vi passerer 200 medarbeidere og har nå mer enn 150 dyktige advokater i selskapet, og flere skal vi bli. Vi skal vokse. Vi er et firma med sterke verdier og hvor våre klienter får den ypperste rådgivning. Vi er i en fase preget av ambisjoner, nye tanker, energi, handlingskraft og entusiasme. Vi håper du vil være med på vår reise fremover.
 • Årets prestasjon!
  15. februar 2018
  Vi takker for anerkjennelsen vi har fått fra våre kolleger i andre advokatfirmaer i Finansavisens årlige advokatundersøkelse. Ikke bare tildeles vi prisen for årets prestasjon - våre advokater er også rangert blant de fremste innen en rekke fagkategorier.
 • Advokat | advokatfullmektig – Teknologi, Oslo og Bergen
  9. februar 2018
  Det skjer mye i SANDS (Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange) for tiden. Vi passerer 200 medarbeidere og har nå mer enn 150 dyktige advokater i selskapet, og flere skal vi bli. Vi skal vokse. Vi er et firma med sterke verdier og hvor våre klienter får den ypperste rådgivning. Vi er i en fase preget av ambisjoner, nye tanker, energi, handlingskraft og entusiasme. Vi håper du vil være med på vår reise fremover.
 • Chair of The Year
  1. februar 2018
  SANDS gratulerer vinneren av årets Chair of The Year; Jan Olof Svensson, styreleder i Tomra Systems ASA. Prisen ble delt ut i SANDS' lokaler i går kveld hvor det også ble holdt en rekke foredrag, deriblant av våre egne partnere; Kristin Nyhus Halvorsen og Anne Kjølseth Ekerholt. Prisen ble overlevert av fjorårets vinner Odd Gleditsch d.y. som er styreleder i Jotun A/S.
 • SANDS nominert til prestisjefull pris som årets advokatfirma i Norden
  17. januar 2018
  Vi ble svært stolte når det ble offentliggjort at SANDS er på shortlisten til den meget prestisjefulle prisen "Law Firm of the Year: The Nordics 2018". Prisen deles ut av UKs ledende advokattidsskrift og bransjenettsted; The Lawyer. Vinneren kåres i mars av en internasjonal jury bestående av 21 toppledere, både fra store internasjonale advokatfirmaer og juridiske direktører i globale selskaper.
 • Seier i skjønnssak om tomtefesteforhold
  15. januar 2018
  Festeren fikk erstattet full teknisk verdi på to bygninger på Ensjø i Oslo gjennom et overskjønn som ble avhjemlet i Borgarting lagmannsrett forrige uke. Overskjønnet innebærer at bortfesteren (Ferd Eiendom) må innløse bygningene til teknisk verdi, som er i overkant av kr 100 millioner. Hovedgrunnen til dette er at festeforholdet utløp, og det var opptil bortfesteren å eventuelt forlenge festet. I avtalen var det bestemt at hvis festeforholdet ikke ble forlenget, skulle bortfesteren overta bygningene etter skjønn. Dette ble tolket som skjønn i henhold til teknisk verdi. Prosessfullmektig i saken var Bjørn Stordrange som er tilfreds med resultatet.
 • Brukermanualens betydning i skadesaker
  3. januar 2018
  Mange skader skyldes feil bruk av produkter. Hva er betydningen av brukermanualen hvis man blir stilt til ansvar i en skadesak hvor et produkt er innblandet i årsaksbildet? I denne artikkelen ser vi kort på noen sentrale spørsmål knyttet til produktansvar og brukermanualer, med særlig betydning for produktutviklere og forsikringsselskaper.
 • Fire nye partnere
  1. januar 2018
  Det er en stor glede å kunne meddele at vi går inn i det nye året med fire nye partnere. John Olav Auran kommer fra stilling som partner i EY, mens Ketil Sellæg Ramberg, Tor André Farsund Ulsted og Eirik Birkelund kommer fra våre egne rekker.
 • Høyesterett med avklaring av om meldefristen i forsikringsavtaleloven § 8-5 også gjelder ved regress mellom forsikringsselskap
  22. desember 2017
  Den 20. desember 2017 avsa Høyesterett dom hvor de tok stilling til et prinsipielt spørsmål: Gjelder meldefristen i forsikringsavtaleloven § 8-5 også i de tilfeller et forsikringsselskap har dekket kravet, og deretter søker regress mot et annet forsikringsselskap? Høyesterettsdommen vil ha praktisk betydning i de tilfeller et selskap dekker skade, men deretter finner ut at skaden oppstod under forsikringstiden hos et annet selskap.
 • Informasjon til kreditorene før konkurs - nyttige avklaringer fra Høyesterett
  20. desember 2017
  14. desember avsa Høyesterett dom i «Ulvesund Elektro-saken». Dommen gir veiledning for hvordan selskapets ledelse kan og bør opptre overfor kreditorene når økonomien vakler.
 • EFTA Surveillance Authority (ESA) approved a new ten year special tonnage tax regime for shipping in Norway 14 December 2017
  14. desember 2017
  The Norwegian tonnage tax scheme exempts maritime transport from the usual corporate tax rate. Ship owners will instead pay taxes based on ship weight, resulting in a significant reduced tax rate. The new scheme will be valid from 1 January 2018 until 31 December 2027.
 • Høyesterett med viktig avklaring av arbeidsgiveransvaret i forhold til fratrådte arbeidstakeres handlinger
  8. desember 2017
  Kan arbeidsgiveransvaret strekkes til å omfatte handlinger utført av tidligere arbeidstaker etter at arbeidsforholdet er avsluttet? Lagmannsretten fastslo fullt ansvar, men Høyesterett kom til en annen konklusjon i ny rettsavgjørelse som ble publisert i dag.
 • Crowdfunding – Finanstilsynet strammer til?
  6. desember 2017
  Finanstilsynet kom 04.12.2017 med rundskriv (10/2017) om lånebasert folkefinansiering. Rundskrivet gir en oversikt over når foretak som ønsker å drive formidling av lånebasert folkefinansiering kan bli registrert som låneformidlingsforetak etter finansforetaksloven § 2-18 første ledd, eller om foretaket vil trenge tillatelse (konsesjon) for virksomheten.
 • Bareboat registration in and out of the Norwegian ship registries
  5. desember 2017
  In a consultation paper dated 5 December 2017 the Norwegian Government is proposing to open up for the bareboat registration of vessels in and out of the two Norwegian ship registries. The proposal is particularly driven by the increasing need for Norwegian flagged vessels to change flag in order to meet cabotage rules of other states, or to temporarily satisfy flag requirements under a charter party.
 • Finanstilsynet viser handlekraft, men er det tilstrekkelig?
  4. desember 2017
  Av ulike grunner er Norge forsinket med implementeringen av Direktiv 2014/65/EU (MiFID II) og forordning (EU) nr. 600/2014 (MiFIR) i norsk rett. Dette har potensielt negative konsekvenser for norske verdipapirforetak, det norske verdipapirmarkedet og Oslo Børs. Finanstilsynet har nå vist forfatningsmessig handlekraft gjennom et vedtak en håper vil redusere de negative konsekvensene til et minimum. Det gjenstår å se i hvilken grad Finanstilsynet lykkes med det.
 • Velkommen til SANDS prosedyredag 2018
  15. november 2017
  Velkommen til en spennende og utfordrende dag, som gir et unikt innblikk i hvordan fremtiden vil se ut for deg som ønsker å jobbe som prosedyreadvokat. Dette er et faglig og sosialt arrangement, hvor vi inviterer både studenter i og utenfor vårt traineeprogram.
 • Visste du at SANDS har 13 advokater med møterett i Høyesterett?
  3. november 2017
  Vi har i dag et team på 13 advokater som har møterett for Høyesterett. Vi er dermed et av de ledende advokatfirmaene i Norge innen sivil prosedyre. De siste årene har våre advokater opptrådt hyppig i Høyesterett med prinsipielle saker som er med på å drive rettsutviklingen i Norge.
 • Se alle nyheter

Se info om ditt nærmeste lokale advokatkontor:

Copyright © SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@sands.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss