Nyheter

 • Høyesterett med viktig avklaring av arbeidsgiveransvaret i forhold til fratrådte arbeidstakeres handlinger
  8. desember 2017
  Kan arbeidsgiveransvaret strekkes til å omfatte handlinger utført av tidligere arbeidstaker etter at arbeidsforholdet er avsluttet? Lagmannsretten fastslo fullt ansvar, men Høyesterett kom til en annen konklusjon i ny rettsavgjørelse som ble publisert i dag.
 • Crowdfunding – Finanstilsynet strammer til?
  6. desember 2017
  Finanstilsynet kom 04.12.2017 med rundskriv (10/2017) om lånebasert folkefinansiering. Rundskrivet gir en oversikt over når foretak som ønsker å drive formidling av lånebasert folkefinansiering kan bli registrert som låneformidlingsforetak etter finansforetaksloven § 2-18 første ledd, eller om foretaket vil trenge tillatelse (konsesjon) for virksomheten.
 • Bareboat registration in and out of the Norwegian ship registries
  5. desember 2017
  In a consultation paper dated 5 December 2017 the Norwegian Government is proposing to open up for the bareboat registration of vessels in and out of the two Norwegian ship registries. The proposal is particularly driven by the increasing need for Norwegian flagged vessels to change flag in order to meet cabotage rules of other states, or to temporarily satisfy flag requirements under a charter party.
 • Finanstilsynet viser handlekraft, men er det tilstrekkelig?
  4. desember 2017
  Av ulike grunner er Norge forsinket med implementeringen av Direktiv 2014/65/EU (MiFID II) og forordning (EU) nr. 600/2014 (MiFIR) i norsk rett. Dette har potensielt negative konsekvenser for norske verdipapirforetak, det norske verdipapirmarkedet og Oslo Børs. Finanstilsynet har nå vist forfatningsmessig handlekraft gjennom et vedtak en håper vil redusere de negative konsekvensene til et minimum. Det gjenstår å se i hvilken grad Finanstilsynet lykkes med det.
 • Spennende mulighet som advokatsekretær i Oslo
  29. november 2017
  Det skjer mye i SANDS (Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange) for tiden. Vi passerer 200 medarbeidere og har nå mer enn 150 dyktige advokater i selskapet, og flere skal vi bli. Vi skal vokse. Vi er et firma med sterke verdier og hvor våre klienter får den ypperste rådgivning. Vi er i en fase preget av ambisjoner, nye tanker, energi, handlingskraft og entusiasme. Vi håper du vil være med på vår reise fremover.
 • Ledig stilling Oslo: Advokatfullmektig - Sivilprosess
  28. november 2017
  Det skjer mye i SANDS (Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange) for tiden. Vi passerer 200 medarbeidere og har nå mer enn 150 dyktige advokater i selskapet, og flere skal vi bli. Vi skal vokse. Vi er et firma med sterke verdier og hvor våre klienter får den ypperste rådgivning. Vi er i en fase preget av ambisjoner, nye tanker, energi, handlingskraft og entusiasme. Vi håper du vil være med på vår reise fremover.
 • Velkommen til SANDS prosedyredag 2018
  15. november 2017
  Velkommen til en spennende og utfordrende dag, som gir et unikt innblikk i hvordan fremtiden vil se ut for deg som ønsker å jobbe som prosedyreadvokat. Dette er et faglig og sosialt arrangement, hvor vi inviterer både studenter i og utenfor vårt traineeprogram.
 • Panama Papers og Paradise Papers
  15. november 2017
  Hvorfor benyttes skatteparadiser, og hvorfor tar man omdømmebelastningen det medfører?
 • Advokatfullmektig - Restrukturering
  10. november 2017
  Vårt Oslo-kontor ser etter en handlekraftig og forretningsorientert advokatfullmektig med inntil 3 års erfaring som vil være med å realisere vår visjon om å skape Norges beste restruktureringsteam.
 • Ardoq og SANDS inngår samarbeid
  10. november 2017
  SANDS har inngått samarbeid med Ardoq. Ardoq er et norsk teknologiselskap som tilbyr et kraftfullt visuelt dokumentasjonsverktøy som blant annet kan brukes i arbeid med etterlevelse av Personvernforordningen (GDPR).
 • Samarbeid mellom entreprenører - hvordan opptre i henhold til konkurransereglene?
  9. november 2017
  SANDS avholdt i dag seminar med direktøren for Konkurransetilsynet og de fleste representanter for byggenæringen (Statens Vegvesen, Nye Veier, Bane NOR og entreprenørforeningene EBA og MEF, samt Veidekke i Norge og AF). Temaet var hvorledes entreprenørene skal samarbeide om de store prosjektene som må gjennomføres for at Stortinget skal få gjennomført Nasjonal Transportplan (NTP). NTP legger opp til investeringer på mer enn 1000 mrd de neste 10-12 årene.
 • Visste du at SANDS har 13 advokater med møterett i Høyesterett?
  3. november 2017
  Vi har i dag et team på 13 advokater som har møterett for Høyesterett. Vi er dermed et av de ledende advokatfirmaene i Norge innen sivil prosedyre. De siste årene har våre advokater opptrådt hyppig i Høyesterett med prinsipielle saker som er med på å drive rettsutviklingen i Norge.
 • Huddly - et gründereventyr
  1. november 2017
  SANDS har en meget sterk posisjon som juridisk rådgiver til teknologiselskaper i startfasen. Vi følger oppstartsselskapene tett og gleder oss på deres vegne når de lykkes. Et selskap som definitivt har gjort dette, er det norske gründerselskapet Huddly som nå har inngått avtale med Google om leveranse av kameraer til deres videokonferanseløsning. Vi har bistått Huddly siden starten og har hatt gleden av å kunne følge selskapet på deres fantastiske reise. Vi gratulerer!
 • Vil Høyesterett avklare grensen for arbeidsgiveransvar som videre enn tidligere antatt?
  31. oktober 2017
  Gjelder arbeidsgivers ansvar etter arbeidsforholdet er avsluttet? Ny dom fra Høyesterett vil kunne utvide arbeidsgiveres og dermed også forsikringsselskapenes ansvar.
 • Nyhetsbrev fra SANDS- oktober 2017
  27. oktober 2017
  Hold deg oppdatert og les våre spennende artikler innen en rekke ulike fagområder. Artiklene viser en del av kompetansen vi besitter og hva vi steller med til daglig. Vi håper noe kan være til nytte.
 • Statsbudsjettet 2018
  12. oktober 2017
  Tradisjonen tro kommenterer skattegruppen i SANDS nok en gang de skatte- og avgiftsforslag som er lagt frem i dagens statsbudsjett for 2018.
 • SANDS søker Kunnskaps- og teknologidirektør
  4. oktober 2017
  Det skjer mye i SANDS for tiden. Vi har passert 200 medarbeidere og har nå mer enn 145 advokater i selskapet, og flere skal vi bli. Vi skal vokse, hele tiden med fokus på kvalitet. Vi er et firma med sterke verdier. Vi er i en fase preget av ambisjoner, nye tanker, energi, handlingskraft og entusiasme. Vi håper du vil være med på vår reise fremover.
 • Nye gjennomføringsformer innen offentlige bygge-­ og anleggsprosjekter
  3. oktober 2017
  Nye gjennomføringsformer er på vei inn i bygge­ og anleggssektoren. Kjennetegnet ved disse er økt fokus på samspill, tidlig involvering og totalentreprise. I sum gis entreprenøren større ansvar for det endelige produktet.
 • SANDS have assisted SalMar/Ocean Farming AS with the construction and delivery of Ocean Farm 1
  11. september 2017
  SANDS is proud, humble and excited to have assisted SalMar/Ocean Farming AS with the construction and delivery of Ocean Farm 1, the world’s first offshore fish farm unit.
 • Nye tider for bruk av arbeidskraft i bygg- og anleggsnæringen?
  7. september 2017
  Veksten i bruk av innleid arbeidskraft i bygg- og anleggsnæringen er hovedårsaken til at Arbeids- og sosialdepartementet har sendt forslag til endringer i arbeidsmiljøloven på høring.
 • SANDS Representerer Westerdal-studenter
  29. august 2017
  Totalt har 472 studenter saksøkt sin tidligere skole, Westerdals School of Communications.
 • Advokat | Advokatfullmektig til vårt kontor i Vestfold (Tønsberg)
  23. juni 2017
  Det skjer mye i SANDS (Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange) for tiden. Vi passerer 200 medarbeidere og har nå mer enn 140 dyktige advokater i selskapet, og flere skal vi bli. Vi skal vokse. Vi skal være et firma som står godt på egne ben og har egne verdier. Et firma hvor våre klienter får den ypperste juridiske rådgivning. Et firma hvor det er godt å være. Vi går nå inn i en ny fase av firmaets historie. En fase som er preget av ambisjoner, nye tanker, energi, handlingskraft og entusiasme. Vi håper du vil være med på vår reise fremover.
 • Vi søker seniorrådgiver/rådgiver/analytiker | Oslo
  2. juni 2017
  Det skjer mye i SANDS (Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange) for tiden. Vi passerer 200 medarbeidere og har nå mer enn 140 dyktige advokater i selskapet, og flere skal vi bli. Vi skal vokse. Vi er et firma med sterke verdier og hvor våre klienter får den ypperste rådgivning. Vi er i en fase preget av ambisjoner, nye tanker, energi, handlingskraft og entusiasme. Vi håper du vil være med på vår reise fremover. .
 • Se alle nyheter

Se info om ditt nærmeste lokale advokatkontor:

Copyright © SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@sands.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss