Aktuelt

Skatte- og avgiftstiltak

Skatte- og avgiftstiltak i møte med Coronavirus-utbruddet

Storting og regjering har siden 13. mars 2020 arbeidet aktivt med tiltak for å møte de økonomiske utfordringene med Coronavirus-utbruddet. Det holdes…

Nyhet

Regjeringen må gjøre som Danmark og gi kompensasjon til dekning av løpende faste kostnader for bedriftene

Den norske lånepakken på 50 milliarder kroner til små- og mellomstore bedrifter i form av statsgaranterte banklån vil på langt nær være tilstrekkelig.…

Kommende seminarer
Play
Intervju
- Vi ønsker å skape et advokatfirma hvor faglig kvalitet, klientfokus og arbeidsglede trumfer alt.
Ernst Ravnaas, managing partner i SANDS, er overbevist om at lange arbeidsdager med enorme krav til fakturerbare timer, ikke nødvendigvis fører til den høyeste kvalitet på arbeidet man utfører. Vi ønsker medarbeidere som har overskudd og en klar, uthvilt hjerne. Det vinner våre klienter på, sier han i dette intervjuet.
Nyhet

Forslag om unntak fra krav om fysiske styremøter og generalforsamlinger mv.

Med hjemmel i coronaloven har nærings- og fiskeridepartementet nå fremmet forslag om forskrift om unntak fra reglene om fysiske styremøter og generalf…

Nyhet

Immaterielle rettigheter under Corona-krisen: enkelte frister utvides, men reglene er ellers de samme som før

I disse krisetider er kanskje ikke patenter, design og varemerke det første de fleste virksomheter tenker på. Sikring av immaterielle verdier er imidl…

Nyhet

Lånegaranti og reetablering av statens obligasjonsfond

Som en følge av Covid-19-viruset og tiltak igangsatt for å redusere smitte påvirkes likviditeten i næringslivet.

Nyhet

Husleie og merverdiavgift i Coronatider – heller reforhandling enn betalingsutsettelse?

I dagens situasjon, med kraftig reduksjon i varehandel, restaurantbesøk, hotellopphold mv., er det et tidsspørsmål før butikkene, restaurantene og de…

Nyhet

Departementet åpner for unntak fra krav om fysiske styremøter og generalforsamlinger

I tidligere nyhetsbrev har vi skrevet om aksjelovgivningens regler om krav til og unntak fra reglene om avholdelse av fysiske møter i aksjeselskaper o…

Styreverv i coronatider

Styreverv i coronatider– hvordan håndterer du krisen?

Den eskalerende spredningen av coronaviruset og de omfattende tiltakene myndighetene har innført for å begrense denne spredningen, har ført til alvorl…

Seminarer

30.03.2020

Hotel Terminus, i lokalet "Forum"

Juridiske feller ved bruk av underleverandør (AVLYST)

Seminaret vil bli satt opp igjen ved en senere anledning.

Les mer

31.03.2020

Webinar

Velkommen til webinarer 31. mars - 3. april

For å møte det store informasjonsbehovet ytterligere, fortsetter vi med nye webinarer der du kan få svar på dine juridiske spørsmål som har oppstått i forbindelse med spredningen av coronaviruset.

Les mer

01.04.2020

Webinar

Webinar om næringseiendom 1. april kl. 10.00 - 11.00

SANDS og Husleie.no inviterer til webinar der du bl.a. kan få svar på dine juridiske spørsmål knyttet til leieforhold som følge av Coronaviruset.

Les mer

23.04.2020

Grand Selskapslokaler

Entreprisedagen i Vest 2020

SANDS, Harald Kobbe, BNL og EBA ønsker velkommen til den femte Entreprisedagen i Vest. I år ser vi på Standardkontrakter i omskiftelige tider - Plunder og heft – Posisjonering og lojalitetsplikt.

Les mer