Cecilie  Hjorth

Cecilie Hjorth

Advokat

Cecilie Hjorth er advokat i SANDS og er tilknyttet firmaets fagområder Restrukturering og insolvens, Bank og finansrett og Energi, offshore og maritim virksomhet. Hun bistår klienter i forbindelse med finansiering, restrukturering og dokumentasjon, og har i tillegg særlig kompetanse innenfor fagområdet befraktning av skip og offshore fartøyer.

Hjorth har tidligere arbeidet i GIEK med et internasjonalt rettet fokus innen shipping og offshore, hvor hovedtyngden av kunder har vært norske og utenlandske banker, rederier og verft. Hjorth har vært ansvarlig for en rekke store kunder og jobbet med forhold knyttet til finansiering, restrukturering og dokumentasjon. Hun har også jobbet i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig.

Hjorth har dessuten erfaring fra store internasjonale prosjektfinansieringer innen offshore vindkraft. Bistanden har omfattet blant annet rådgivning og forhandling med kredittinstitusjoner.

 

 

 

Kontaktinformasjon


T: +47 70 10 75 50
M: +47 922 52 609
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Siw Fannemel Brudevoll
Epost: sfb@sands.no

Spesialisering:
Energi, shipping & offshore Bank- og finansrett
Utdanning:
Styrekompetanse, Handelshøyskolen BI, 2012
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2010