Knut Ivar Steinhovden

Knut Ivar Steinhovden

Advokat

Knut Ivar Steinhovden er advokat ved SANDS sitt Ålesunds-kontor, og er tilknyttet vår faggruppe innen Fiskeri og havbruk. Steinhovden arbeider også med en rekke eiendomsrettslige problemstillinger, både innenfor entrepriserett, ekspropriasjon og plan- og bygningsrett for øvrig.

Han har bred erfaring med rådgivning innen rettslig og strategiske aspekter knyttet til både hvitfisk og pelagisk sektor samt fangst og foredling av fisk og sjømat. Steinhovden har bistått en rekke klienter med spørsmål knyttet til rammebetingelser og regulering innenfor både fiskeri og havbruk, og har bred erfaring innen offentlig myndighetskontakt generelt.

Steinhovden prosederer også for domstolene innen fiskerirettslige temaer, herunder spørsmål knyttet til deltakerloven og havressursloven.

Han har videre bistått en rekke aktører med eiendomsrettslige spørsmål med særlig fokus på strategisk rådgivning innen offentlig myndighetskontakt og plan- og bygningsrettslige problemstillinger, og har erfaring med både ekspropriasjon, entreprise og jordskifte.

Steinhovden fullførte sin mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen 2015, og har jobbet i vårt firma siden. Han skrev masteroppgave innen energirett, og har tatt valgfag innen selskap- og skatterett.

Kontaktinformasjon


T: +47 70 10 75 57
M: +47 995 28 796
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Siw Fannemel Brudevoll
Epost: sfb@sands.no

Spesialisering:
Fiskeri og oppdrett Entreprise
Utdanning:
Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2015