Magnus Høium Hurlen

Magnus Høium Hurlen

Advokat

Magnus Høium Hurlen er advokat ved SANDS' kontor i Ålesund.

Hurlen oppnådde mastergrad i rettsvitenskap sommeren 2016. Han fikk tildelt stipend av Konkursrådet for å skrive masteroppgave ved Universitetet i Bergen høsten 2015, før han våren 2016 avla siste semester ved Albert-Ludwigs-Universität i Freiburg im Breisgau (Tyskland). I Tyskland tok han blant annet valgfag innenfor forhandling og mekling.

I løpet av studietiden har Hurlen vært trainee hos oss, i tillegg til å ha jobbet som saksbehandler i NAV Forvaltning Hordaland og Oslo.

Kontaktinformasjon


T: +47 70 10 75 52
M: +47 470 95 519
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Siw Fannemel Brudevoll
Epost: sfb@sands.no

Spesialisering:
Kapitalmarkeder M&A
Utdanning:
Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2016
Publikasjoner:

2016 Masteroppgave: «Rettsvernet for avtalte sikkerhetsretter i egne pengeforpliktelser»