Magnus Høium Hurlen

Advokatfullmektig

 • Magnus Høium Hurlen er advokatfullmektig ved Steenstrup Stordranges kontor i Ålesund.

  Hurlen oppnådde mastergrad i rettsvitenskap sommeren 2016. Han fikk tildelt stipend av Konkursrådet for å skrive masteroppgave ved Universitetet i Bergen høsten 2015, før han våren 2016 avla siste semester ved Albert-Ludwigs-Universität i Freiburg im Breisgau (Tyskland). I Tyskland tok han blant annet valgfag innenfor forhandling og mekling.

  I løpet av studietiden har Hurlen vært trainee hos oss, i tillegg til å ha jobbet som saksbehandler i NAV Forvaltning Hordaland og Oslo.

 • Spesialisering: Kapitalmarkeder Transaksjoner – M&A
 • Utdanning
  Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2016
 • Språk
  Engelsk | Tysk
 • Publikasjoner

  2016 Masteroppgave: «Rettsvernet for avtalte sikkerhetsretter i egne pengeforpliktelser»

Copyright © SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@sands.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss