Monica Gjerde Sperre

Monica Gjerde Sperre

Partner

Sperre er spesialisert innenfor arbeids – og skipsarbeidsrett og bistår flere større rederi innenfor fiskeri og offshore. Hun bistår i tillegg flere landanlegg. Hennes erfaring innenfor de nevnte rettsområder omfatter betydelig rådgivning til næringen om omstillings- og endringsprosesser som berører ansatte på land og mannskap om bord.

Sperre har omfattende erfaring på tariff– og forbundsspørsmål, og drøfter jevnlig denne type tema med rederi og øvrig næring. Hun bistår ved utarbeidelse av arbeidskontrakter og sluttavtaler, samt ved oppsigelse, avskjed og suspensjon. Hun har sjørett som spesialfag og har i en årrekke hatt mannskapsrett som sitt viktigste fagfelt. Hun har omfattende bransjekunnskap og er aktiv politiker med en rekke verv. Sperre har styreverv i Ørskog Sparebank.

Sperre prosederer jevnlig for domstolene, og har prosedyreerfaring fra Høyesterett.

Sperre er forfatter av artikler i Norsk Fiskerinæring, blogger på fiskejuss.no og har erfaring fra undervisning og sensur for maritime fag. Hun har også erfaring som advokat fra Advokatfirmaet Engelsen DA, Tømmerdal & Co, før hun tiltrådte som partner i SANDS i 2010.

Sperre er Hjelpekrigsadvokat for Krigsadvokatene for Sør-Norge.

Kontaktinformasjon


T: +47 70 10 75 79
M: +47 971 83 266
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Tone Brørs
Epost: tbr@sands.no

Spesialisering:
Arbeidsrett Fiskeri og oppdrett
Utdanning:
Cand. jur., Universitetet i Bergen, 1996
Sjørett, Universitetet i Oslo, 1995