Robert  Ødegaard

Robert Ødegaard

Advokatfullmektig

Robert Ødegaard begynte som advokatfullmektig ved SANDS’ kontor i Ålesund i september 2019 og er tilknyttet firmaets faggruppe for M&A.

Robert har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo og leverte masteroppgave innenfor sjørett våren 2019. Tidligere har han jobbet for rettshjelpstiltaket Jussbuss, hvor han bistod klienter med problemstillinger tilknyttet kontraktsrett, pengekravrett og tvangsfullbyrdelse.

Ved siden av studier i rettsvitenskap har Robert også en bachelorgrad i Latin-Amerika-studier, og han har hatt utvekslingsopphold i Argentina, Colombia og Spania. Robert snakker spansk og fransk.

Kontaktinformasjon


T: +47 70 10 75 73
M: +47 992 25 351
Last ned: V-card
Last ned: CV
Spesialisering:
Bank- og finansrett
Utdanning:
Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2019