Sara Storøy

Advokatfullmektig

 • Storøy har vært ansatt som advokatfullmektig ved Sands sitt kontor i Ålesund siden februar 2016 og er tilknyttet firmaets avdeling for arbeidsrett. Hun har også før dette hatt traineeopphold hos oss.

  Storøy fullførte sin mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen høsten 2015. Hun skrev masteroppgave innen havrett med tittelen «Kyststaten sin lovgjevingsjurisdiksjon i den eksklusive økonomiske sone – for å forhindre forureining av det marine miljøet», og har tatt valgfaget rettshjelp. Storøy har videre arbeidet som saksbehandler hos Jussformidlingen i Bergen, der hun bistod privatpersoner innenfor de fleste rettsområder.

  Storøy arbeider i hovedsak med arbeidsrett og bistår både private og offentlige arbeidsgivere. Videre arbeider Storøy en del med sivilprosess, og prosederer jevnlig for domstolene.

 • Spesialisering: Arbeidsrett
 • Utdanning
  Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2015
 • Språk
  Engelsk
 • Publikasjoner

  «Når må den ansatte gå på dagen?», advokatfullmektig Sara Storøy og  partner|advokat Monica Gjerde Sperre, Nett.no, 20.04.17.

Copyright © SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@sands.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss