Sara Storøy

Sara Storøy

Advokat

Storøy har vært ansatt som advokat ved SANDS sitt kontor i Ålesund siden februar 2016 og er tilknyttet firmaets avdeling for arbeidsrett. Hun har også før dette hatt trainee-opphold hos oss.

Storøy fullførte sin mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen høsten 2015. Hun skrev masteroppgave innen havrett med tittelen «Kyststaten sin lovgjevingsjurisdiksjon i den eksklusive økonomiske sone – for å forhindre forureining av det marine miljøet», og har tatt valgfaget rettshjelp. Storøy har videre arbeidet som saksbehandler hos Jussformidlingen i Bergen, der hun bistod privatpersoner innenfor de fleste rettsområder.

Storøy arbeider i hovedsak med arbeidsrett og bistår både private og offentlige arbeidsgivere. Videre arbeider Storøy en del med sivilprosess, og prosederer jevnlig for domstolene.

Kontaktinformasjon


T: +47 70 10 75 56
M: +47 469 48 882
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Tone Brørs
Epost: tbr@sands.no

Spesialisering:
Arbeidsrett
Utdanning:
Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2015
Publikasjoner:

«Når må den ansatte gå på dagen?», advokatfullmektig Sara Storøy og  partner|advokat Monica Gjerde Sperre, Nett.no, 20.04.17.