Sara Storøy

Sara Storøy

Advokat

Sara Storøy er tilknyttet firmaets avdeling for arbeidsrett. Storøy er spesialisert innenfor både arbeidsrett og skipsarbeidsrett, og bistår flere større rederi innenfor fiskeri og offshore. Hun har erfaring innen både kollektiv og individuell arbeidsrett og pensjonsrettslige spørsmål. Bistanden omfatter rådgivning, drøftelser, forhandlinger og tvisteløsning med opphør av arbeidsforhold og omstillings-, endrings-, og nedbemanningsprosesser. Videre omfatter bistanden tarifftolkning, utforming og kvalitetssikring av arbeidsavtaler, arbeidsinstrukser, arbeidstidsordninger, arbeidsreglement, prosessbeskrivelser og oppsigelser.

Storøy prosederer jevnlig for domstolene, og holder flere kurs og foredrag hvert år innen ulike arbeidsrettslige emner.

Storøy har vært ansatt i SANDS siden 2016.

Kontaktinformasjon


T: +47 70 10 75 56
M: +47 469 48 882
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Tone Brørs
Epost: tbr@sands.no

Spesialisering:
Arbeidsrett
Utdanning:
Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2015

Sara hadde valgfaget "Rettshjelp" på Jussformidlingen i Bergen


Publikasjoner:

«Når må den ansatte gå på dagen?», advokatfullmektig Sara Storøy og  partner|advokat Monica Gjerde Sperre, Nett.no, 20.04.17


Masteroppgave: Havrett – «Kyststaten sin lovgjevingsjurisdiksjon i den eksklusive økonomiske sone – for å forhindre forureining av det marine miljøet»