Sara Storøy

Advokatfullmektig

 • Storøy fullførte sin mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen høsten 2015. Hun skrev masteroppgave innen havrett, og har tatt valgfaget rettshjelp. Storøy har videre ett års engasjement som saksbehandler hos Jussformidlingen i Bergen, der hun bistod privatpersoner innenfor de fleste rettsområder.

  Storøy arbeider i hovedsak med arbeidsrett, og bistår både private og offentlige arbeidsgivere. Storøy arbeider også med noe familierett og kontraktsrett.

  Storøy har hatt traineeopphold hos oss i perioden 2015-2016.

 • Utdanning
  Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2015
 • Språk
  Engelsk

Copyright © SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@sands.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss