Stephanie  Brungot

Stephanie Brungot

Advokat

Stephanie Brungot er tilknyttet firmaets avdeling for Bank- og finansrett. Hun er spesialisert innenfor selskaps- og kontraktsrettslige spørsmål, og har bistått med transaksjoner og finansieringer, herunder utarbeidelse og gjennomgang av låne- og sikkerhetsdokumentasjon. Hun prosederer også jevnlig for domstolene.  

Brungot har også erfaring fra juridisk avdeling i Nordea Bank (secondment). Her jobbet hun med et bredt spekter av saker innenfor både bedrifts- og personmarkedet, med hovedfokus på bedriftsmarkedet. Stephanie bistod med generelle selskapsrettslige, pengekravrettslige og panterettslige spørsmål i forbindelse med finansieringer og omstruktureringer, herunder gjennomgang av og rådgivning i forbindelse med låneavtaler, garantier og annen sikkerhetsdokumentasjon. Hun bistod i tillegg med løpende håndtering av bankjuridiske og finansregulatoriske spørsmål.

Stephanie har vært ansatt i SANDS siden 2016.

Kontaktinformasjon


T: +47 70 10 75 60
M: +47 478 38 250
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Tone Brørs
Epost: tbr@sands.no

Spesialisering:
Bank- og finansrett
Publikasjoner:

«Skjermingsfradrag og ulovlige utdelinger», Stephanie Brungot & Ove-Marthin Granlund, Nett.no, 4. april 2017


Uttak? Pass opp for skatteplikt», Stephanie Brungot, Erik Holgersen og Ulf Sørdal, Nett.no, 28. september 2017


«Hva kan direkte fradragsføres ved renovering av næringsbygg?», Stephanie Brungot, Nett.no, 22. desember 2016