Stephanie  Brungot

Stephanie Brungot

Advokat

Stephanie Brungot er advokat ved SANDS sitt kontor i Ålesund, og er tilknyttet firmaets avdeling for Bank- og finansrett. Hun bistår her med rådgivning blant annet i forbindelse med selskaps- og kontraktsrettslige spørsmål, finansieringer, og generelle bankjuridiske spørsmål. Brungot prosederer også jevnlig for domstolene.  

Brungot har også erfaring fra juridisk avdeling i Nordea Bank Abp, filial i Norge (secondment). Her bistod hun med løpende spørsmål og prosjekter i relasjon til både bedrifts- og personmarkedet, hvor hovedtyngden har vært på bedriftsmarkedet. Erfaringene herfra omfatter blant annet håndtering av selskapsrettslige, pengekravrettslige og panterettslige spørsmål i forbindelse med finansieringer og omstruktureringer, gjennomgang av og rådgivning med låneavtaler, kausjoner/garantier og annen sikkerhetsdokumentasjon, bistand med opprettelse/endring av IN-ordninger i borettslag, samt løpende håndtering av generelle bankjuridiske spørsmål mv.

Brungot har vært ansatt hos SANDS siden 2016.

Kontaktinformasjon


T: +47 70 10 75 60
M: +47 478 38 250
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Tone Brørs
Epost: tbr@sands.no

Spesialisering:
Bank- og finansrett
Publikasjoner:

«Skjermingsfradrag og ulovlige utdelinger», Stephanie Brungot & Ove-Marthin Granlund, Nett.no, 4. april 2017


Uttak? Pass opp for skatteplikt», Stephanie Brungot, Erik Holgersen og Ulf Sørdal, Nett.no, 28. september 2017


«Hva kan direkte fradragsføres ved renovering av næringsbygg?», Stephanie Brungot, Nett.no, 22. desember 2016