Anne Irene Ulveseth

Anne Irene Ulveseth

Senioradvokat (Permisjon)

Anne Irene Ulveseth jobber som senioradvokat ved SANDS sitt kontor i Bergen. Hun er spesialisert innenfor fast eiendoms rettsforhold, med særlig kompetanse innenfor plan- og bygningsrett og ekspropriasjonsrett.

Ulveseth bistår offentlige, private og næringsdrivende med rådgivning, kontraktsforhandlinger og søknads- og klageprosesser knyttet til fast eiendom. Hun bistår med myndighetskontakt innenfor plan- og bygningsrett og ekspropriasjonsrett, herunder i anledning konsesjons- og ekspropriasjonsprosesser, og er rådgiver for et av Norges største kraftselskap i forbindelse med ekspropriasjon for utbygging av kraftlinjer, vassdragsrett og lignende. Ulveseth arbeider også med eiendomsutvikling, kjøp/salg, reklamasjonssaker, tomtefeste og alminnelig tingsrett, som tinglysning, servitutter og sameierett.

Ulveseth er forfatter av en rekke artikler som omhandler fast eiendoms rettsforhold og entrepriserett.

Ulveseth har tidligere arbeidet i Advokatfirmaet DLA Piper Norway DA (2006-2008), i tillegg til tidligere praktikantopphold hos Toten tingrett, DLA Piper Norway DA og DLA Nordic DA. Hun innehar også styreverv.

Kontaktinformasjon


T: +47 55 30 10 29
M: +47 419 16 729
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Linda Øye
Epost: linda.oye@sands.no

Spesialisering:
Entreprise
Utdanning:
Ansvarlig søker og plankonsulent, Høgskolen i Bergen, 2014
Cand. jur., Universitetet i Bergen, spesialfag: Bygge- og entrepriserett Selskapsrett, 2006