Ellen A. Gooderham

Advokat

 • Ellen A. Gooderham er spesialisert innen arbeidsrett, og har hatt hovedfokus på dette feltet i sin tid i advokatpraksis. Gooderham bistår både næringslivsaktører og offentlige virksomheter med rådgivning, forhandlinger, konfliktløsning og prosedyre. Gooderham har prosedyreerfaring fra Høyesterett.

  Gooderham bistår virksomheter med håndtering av saker som gjelder varsel om kritikkverdige forhold etter arbeidsmiljøloven, herunder gjennomføring av faktaundersøkelser.

  Hun benyttes som foreleser og underviser i arbeidsrett ved Norges Handelshøyskole (NHH).

 • Spesialisering: Arbeidsrett Gransking
 • Utdanning
  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2007. Masteroppgave: ”Innleie av arbeidskraft fra vikarbyrå”
  University of Glasgow, Department of Law, Utvekslingssemester 2006
  Universitetet i Bergen, Forberedende, ex.phil og juridisk forprøve 2002
 • Språk
  Engelsk | Norsk
 • Publikasjoner

  Medforfatter av en artikkel i utgivelsen ”Utdanningsrettslige emner”, redigert av Henning Jakhelln og Trond Welstad, utgitt av Cappelen Damm (2012).

  Medforfatter av kommentarene til opplæringslova og voksenopplæringsloven på Gyldendal Rettsdata.

Copyright © SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@sands.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss