Ida  Karine Kriken

Ida Karine Kriken

Advokat

Ida Karine Kriken er tilknyttet faggruppen skatte- og avgiftsrett. Hun har spesialisert seg innenfor fagområdene norsk- og internasjonal selskapsbeskatning. Hun yter bistand til norske og utenlandske konsern, selskaper og personer i en rekke bransjer.

Ida jobber med løpende rådgivning i skatterelaterte spørsmål, samt bistand i skattesaker for skattemyndighetene og rettsvesenet. Hun har bred erfaring med rådgivning til selskaper som operer på tvers av landegrensene, og har bistått i en rekke globale restruktureringer samt transaksjoner på tvers av landegrenser.  Videre har Ida erfaring med det norske tonnasjeskatteregimet (rederiskatteordningen) og har bistått en rekke norske og internasjonale rederi innenfor dette bransjerelaterte fagområdet.

Ida har erfaring fra M&A-relatert arbeid og selskapsrett. Hun har bistått på et bredt spekter av transaksjoner, herunder fisjon, fusjon og andre egenkapitaltransaksjoner, kjøp og salg av selskaper og eiendeler, i tillegg til løpende rådgivning til selskaper og aksjonærer, samt bistand i forbindelse med selskapsrettslige tvister.  

Arbeidserfaring:

2020 Fast Advokat, SANDS Advokatfirma DA
2018 Fast Advokat, Wikborg Rein Advokatfirma AS
2017 Advokat, Ernst & Young Advokatfirma AS
2014 Advokatfullmektig, Ernst & Young Advokatfirma AS

Kontaktinformasjon


T: +47 55 30 10 24
M: +47 950 64 496
Last ned: V-card
Last ned: CV
Spesialisering:
Skatt, avgift og regnskap
Utdanning:
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2014
Advokatbevilling, 2017