Jardar Bruun-Teigen

Jardar Bruun-Teigen

Advokatfullmektig

Jardar Bruun-Teigen er Advokatfullmektig ved SANDS sitt kontor i Bergen og er tilknyttet firmaets avdeling for arbeidsrett. 

I tillegg til å spesialisere seg innenfor arbeidsrett har Jardar jobbet med flere tvister innenfor entrepriserett og fast eiendom.

Jardar avsluttet mastergraden ved Universitetet i Bergen høsten 2016. Masteroppgaven hadde tittelen «Føresegnene om konkurranseklausular i arbeidsmiljøloven. Ei analyse av endringane i rettstilstanden kring konkurranseklausular i arbeidsavtalar». Jardar har også vært ansatt ved Universitetet i Bergen som arbeidsgruppeleder i 3 år, der han underviste i fagene forvaltningsrett, juridisk metode, kontraktsrett, arve- og familierett, erstatningsrett, tingsrett og norske og internasjonale rettslige institusjoner. 

Før Jardar tiltrådte stillingen hos SANDS har han hatt flere traineeopphold ved vårt kontor i Ålesund. Jardar har videre erfaring fra rettshjelpstiltaket Jussformidlingen der han arbeidet som saksbehandler i ett år. Under sitt engasjement i Jussformidlingen skrev han flere rettspolitiske artikler om husleierett som ble publisert i ulike aviser. 

Kontaktinformasjon


M: +47 922 87 033
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Linda Øye
Epost: linda.oye@sands.no

Spesialisering:
Arbeidsrett
Utdanning:
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2016
Delstudier i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Bergen, 2011