Jardar Bruun Teigen

Advokatfullmektig

 • Jardar Bruun-Teigen er Advokatfullmektig ved Steenstrup Stordrange sitt kontor i Bergen og er tilknyttet firmaets avdeling for entrepriserett. 

  Jardar avsluttet mastergraden ved Universitetet i Bergen høsten 2016. Masteroppgaven hadde tittelen «Føresegnene om konkurranseklausular i arbeidsmiljøloven. Ei analyse av endringane i rettstilstanden kring konkurranseklausular i arbeidsavtalar». Jardar har også vært ansatt ved Universitetet i Bergen som arbeidsgruppeleder i 3 år, der han underviste i fagene forvaltningsrett, juridisk metode, kontraktsrett, arve- og familierett, erstatningsrett, tingsrett og norske og internasjonale rettslige institusjoner. 

  Før Jardar tiltrådte stillingen hos Steenstrup Stordrange har han hatt flere traineeopphold ved Steenstrup Stordrange sitt kontor i Ålesund. Jardar har videre erfaring fra rettshjelpstiltaket Jussformidlingen der han arbeidet som saksbehandler i ett år. Under sitt engasjement i Jussformidlingen skrev han flere rettspolitiske artikler om husleierett som ble publisert i ulike aviser. 

 • Spesialisering: Entreprise
 • Utdanning
  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2016
  Delstudier i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Bergen, 2011
 • Språk
  Engelsk | Norsk

Copyright © SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@sands.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss