Lars Selmar Alsaker

Partner

 • Alsaker er spesialisert innenfor offentlig rett og forvaltningsrett. Han har gjennom en årrekke bistått kunder i plan- og bygningsrett og havbruksrett.

  Bistanden til kunder i havbruksnæringen omfatter regulatoriske utfordringer knyttet til konsesjonsrunder, lokalitetsklareringssaker, saker om fiskehelse og smittevern og sanksjonssaker. Han skriver jevnlig om disse temaene i Norsk Fiskerinæring, Norsk Sjømat, fiskejuss.no og andre publikasjoner. Alsaker inngår i teamet som leverer advokattjenester til Norske Sjømatbedrifters Landsforening. Han er rangert som nr. 1 i kategorien Up and Coming-listen for fiskeri og havbruk (Finansavisens advokatundersøkelse 2016).

  Innen plan- og bygningsrett bistår Alsaker i reguleringsprosesser, dispensasjonssaker, byggesøknader, refusjonssaker og ulike klagesaksbehandlinger. Han deltar som foreleser og sensor på Universitetet i Bergen sitt kurs i plan- og bygningsrett. Han bidrar regelmessig med artikler om plan- og bygningsrett i Bygg industrien og byggeblogg.no.

  Alsaker har også betydelig prosedyreerfaring.

 • Spesialisering: Myndighetskontakt EU, EØS og konkurranserett Fiskeri og havbruk
 • Utdanning
  Cand. jur., Universitetet i Bergen, 1998
 • Språk
  Engelsk

Copyright © SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@sands.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss