Line Djupvik Andersen

Line Djupvik Andersen

Advokatfullmektig

Line Djupvik Andersen er Advokatfullmektig ved SANDS sitt kontor i Bergen og er tilknyttet firmaets avdeling for entrepriserett.

Line avsluttet mastergraden våren 2016. Masteroppgaven hadde tittelen «Separatistrett til penger i konkurs». Under arbeidet med masteroppgaven var Line stipendiat og trainee hos SANDS. Hun fikk også tildelt Konkursrådets masterstipend for våren 2016. Line har ellers spesialisering innenfor planrett og arbeidsrett.

Før og under studiene har Line arbeidet i Bergen tingrett og Gulating lagmannsrett.

Kontaktinformasjon


T: +47 55 30 10 04
M: +47 980 88 801
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Vibeke Spjelkavik
Epost: vsp@sands.no

Spesialisering:
Entreprise
Utdanning:
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen 2016
Markedsøkonom, Handelshøyskolen BI 2007
Publikasjoner:

«Separatistrett til penger i konkurs», Masteravhandling våren 2016.