Marie Valen

Advokatfullmektig

 • Marie Valen er advokatfullmektig ved Steenstrup Stordrange sitt kontor i Bergen og er tilknyttet firmaets avdeling for arbeidsrett. Fra studiet har hun spesialisering innenfor arbeidsrett og selskapsrett.

  Marie avsluttet mastergraden våren 2016. Hun skrev masteroppgave innen arbeidsrett, og oppgaven hadde tittelen «Utvelgelseskrets ved nedbemanning – arbeidsgivers adgang til å vurdere utvelgelsen av overtallige etter en avgrenset krets». Under arbeidet med masteroppgaven var Marie stipendiat og trainee hos Steenstrup Stordrange.

  I løpet av studietiden har Marie hatt flere traineeopphold ved ulike advokatfirmaer i Bergen.

 • Spesialisering: Arbeidsrett
 • Utdanning
  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2016
  Årsstudium i psykologi, 2011
 • Språk
  Engelsk | Norsk

Copyright © SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@sands.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss