Sara Kråkevik

Sara Kråkevik

Advokatfullmektig

Sara Kråkevik er Advokatfullmektig ved SANDS sitt kontor i Bergen. Hun er tilknyttet firmaets entreprisegruppe, men arbeider også med offentlige anskaffelser.

Sara fullførte mastergraden i rettsvitenskap ved universitetet i Bergen våren 2016. Gjennom valgfag og masteroppgave har hun spesialisert seg innen offentlige anskaffelser. Under arbeidet med masteroppgaven hadde Sara skriveplass hos Klagenemnda for offentlige anskaffelser, og mottok også stipend herfra. Hun har ellers spesialisering innenfor arbeidsrett og forhandlingsteknikk.

Under studiene har Sara hatt flere traineeopphold i SANDS.

Kontaktinformasjon


T: +47 55 30 10 10
M: + 47 950 49 711
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Anita Bruaas Andersen
Epost: aba@sands.no

Spesialisering:
Entreprise
Utdanning:
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2016
Engelsk 1, Høgskolen i Telemark, 2011