Tina Hovland

Advokat

  • Tina Hovland er advokatfullmektig ved Steenstrup Stordrange sitt kontor i Bergen og er tilknyttet firmaets virksomhetsgruppe for skatt og avgift. Hennes kompetanseområde er i særlig grad knyttet til skatt og selskapsrett.

    Tina Hovland har tidligere jobbet i Skatteetaten i to år. I Skatteetaten arbeidet hun i hovedsak med selskapsbeskatning, med fokus på lån fra selskap til aksjonær og uttak til aksjonær. Hun jobbet også med kontroll og skattlegging av formue i utlandet.

  • Spesialisering: Skatt, avgift og regnskap
  • Utdanning
    Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2012
  • Språk
    Engelsk

Copyright © SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@sands.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss