Tina Hovland Bargård

Tina Hovland Bargård

Advokat (Permisjon)

Tina Hovland er advokatfullmektig ved SANDS sitt kontor i Bergen og er tilknyttet firmaets virksomhetsgruppe for skatt og avgift. Hennes kompetanseområde er i særlig grad knyttet til skatt og selskapsrett.

Tina Hovland har tidligere jobbet i Skatteetaten i to år. I Skatteetaten arbeidet hun i hovedsak med selskapsbeskatning, med fokus på lån fra selskap til aksjonær og uttak til aksjonær. Hun jobbet også med kontroll og skattlegging av formue i utlandet.

Kontaktinformasjon


T: +47 55 30 10 51
M: +47 400 71 424
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Linda Øye
Epost: linda.oye@sands.no

Spesialisering:
Skatt, avgift og regnskap
Utdanning:
Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2012