Anne-Karin Thorsen

Anne-Karin Thorsen

Advokatfullmektig

Anne-Karin Thorsen jobber som advokatfullmektig ved SANDS sitt kontor i Oslo, og er tilknyttet firmaets arbeidsrettsavdeling og avdeling for granskning og compliance.

Anne-Karin bistår blant annet arbeidsgivere med løpende arbeidsrettslig rådgivning, gjennomføring av drøftelser, opphør av arbeidsforhold og omstillings-, endrings-, og nedbemanningsprosesser. Som en del av avdelingen for granskning og compliance bistår hun også i undersøkelser når virksomheter har mistanker knyttet til eksempelvis ansattes utøvelse av arbeidsoppgaver, lojalitets- og tillitsbrudd, uetiske eller ulovlige forhold i virksomheten. Arbeidet består blant annet av å gjennomføre innsyn i e-postkasser og annet elektronisk lagret materiale.

Kontaktinformasjon


T: +47 22 81 46 22
M: +47 970 67 068
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Torill Severins
Epost: tse@sands.no

Spesialisering:
Arbeidsrett Gransking Compliance og Risk management
Utdanning:
Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, 2018