Anne-Karin Thorsen

Anne-Karin Thorsen

Advokatfullmektig

Anne-Karin Thorsen jobber som advokatfullmektig ved SANDS sitt kontor i Oslo, og er tilknyttet firmaets avdeling for arbeidsrett.

Anne-Karin har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, med fordypning i arbeidsrett og immaterialrett. For sin masteravhandling hadde hun skriveplass hos SANDS. Avhandlingen hadde tittelen: "Arbeidstakerbegrepet i delingsøkonomien – Har privatpersoner som tilbyr sin arbeidskraft til virksomheter gjennom teknologiske plattformer status som arbeidstakere i plattformene?".

Under studietiden hadde Anne-Karin trainee-opphold i flere advokatfirmaer i tillegg til SANDS, herunder Advokatfirmaet Selmer, Advokatfirmaet CLP og Advokatfirmaet DLA Piper.

Hun hadde i tillegg fast deltidsstilling som juridisk assistent i Advokatfirmaet Kluge.

Kontaktinformasjon


T: +47 22 81 46 22
M: +47 970 67 068
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Torill Severins
Epost: tse@sands.no

Spesialisering:
Arbeidsrett
Utdanning:
Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, 2018