Camilla Mickelson Lous

Advokat

  • Advokat Lous er spesialisert innenfor områdene fast eiendom og tvisteløsning. Erfaringen inkluderer bistand i flere større rettslige prosesser samt omfattende erfaring innenfor fast eiendom.  Lous har særlig kunnskap om forhandling og tvisteløsning også utenfor domstolene både nasjonalt og internasjonalt. Bistanden omfatter forhandlinger ved avtaleinngåelse, senere rådgivning  samt tvisteløsning. Lous har et internasjonalt fokus og har hatt flere utenlandsopphold blant annet som praktikant hos Allen & Overy LLP. Lous er flytende i fransk. Lous har tidligere vært juridisk rådgiver i Bergen og Omland havnevesen.

  • Spesialisering: Entreprise
  • Utdanning
    Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2012 Voldgift og konfliktløsning
    Humboldt - Universität/ Universitetet i København, 2012
  • Språk
    Engelsk | Fransk

Copyright © SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@sands.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss