Eivind  Aarnes Nilsen

Eivind Aarnes Nilsen

Senioradvokat (Permisjon)

Eivind Aarnes Nilsen arbeider primært med kontraktsrett, med spesialisering innen fornybar energi og industri.

Nilsen har omfattende forretningsjuridisk erfaring og kompetanse, og bistår jevnlig norske og utenlandske virksomheter i kontraktsforhandlinger, med strategisk rådgivning og i transaksjonsprosesser. Nilsens transaksjonspraksis omfatter både bistand ved etablering av selskaper og utarbeidelse og forhandling av kontrakter ved kjøp og salg av selskaper og virksomheter. 

Nilsen har i tillegg bred erfaring fra arbeid med oppstartsbedrifter der han bistår med strategisk rådgivning og i kapitalinnhentingsprosesser. Nilsen er blant annet medgrunder til Otovo AS – Skandinavias ledende selskap innenfor installasjon av solceller. 

Nilsen er medlem i Juristenes Utdanningssenters (JUS) fagutvalg for energi- og miljørett, hvor han bistår med utarbeidelse av etterutdanningsprogram innenfor energirett. Han er en ettertraktet foredragsholder innenfor energirelaterte temaer.

Kontaktinformasjon


T: +47 22 81 45 32
M: +47 960 49 444
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Caroline Langtangen
Epost: cla@sands.no

Spesialisering:
Energi, shipping & offshore
Utdanning:
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Oslo, 2011
Bachelor i Økonomi og Administrasjon – Handelshøyskolen i Trondheim (tidl. TØH), 2007
Publikasjoner:

Legal Aspects of EU Energy Regulation, 2nd Edition, Peter D. Cameron and Raphael J. Heffron, Chapter on Norwegian implementation of EU Energy Regulation (covering both 2nd and 3rd EU Energy Packages), 2016, 2016


Climate Regulation (Getting the Deal Through) for the years 2012, 2013 and 2014 Review of the Norwegian legislation on climate and environmental law), 2014


Environmental Risks for Major Projects, Thomson Reuters – European Lawyer Reference, 2012


Masteroppgave – Sammenligning av allokeringsordninger for handel med utslippsrettigheter – transaksjons- og administrasjonskostnadenes betydning, 2011


Bacheloroppgave – Tomra Systems ASA – en selskapsanalyse, 2007