Eline  Hvidsten

Eline Hvidsten

Advokat

Eline Hvidsten tilhører faggruppen teknologi og er spesialisert innen personvern, kontraktsrett og pengekravsrett.  

Hvidsten har god erfaring med å bistå norske og internasjonale bedrifter med etterlevelse av personopplysningsregelverket, herunder arbeid med tilpasning til personvernforordningen (GDPR). I den forbindelse bistår hun blant annet med utarbeidelse av rutiner og internkontroll, databehandleravtaler, etablering av overføringsgrunnlag ved overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS, vurdering og etablering av behandlingsgrunnlag, informasjonsplikter og personvernerklæringer, sletterutiner og intern opplæring.

Hun holder jevnlig foredrag om personvernforordningen (GDPR) og er ellers en anerkjent foredragsholder for bank- / finans og inkassobransjen.

Videre har hun kompetanse innen kontraktsrett og utarbeidelse av IT-kontrakter vedrørende programvareutvikling og lisenser mv.

Hvidsten har i tillegg inngående kjennskap til finansrettslige problemstillinger og representerer jevnlig bank- og finansbransjen i retten. Hun har og betydelig erfaring med sikring og inndrivelse av pengekrav.

Hvidsten har tidligere vært advokat i Advokatfirma Kontrakt AS som også er juridisk avdeling for Lindorff, hvor hovedtyngden av kunder har vært bank- og finansinstitusjoner. Hun har og opparbeidet seg betydelig erfaring med å håndtere de juridiske aspektene rundt forretningsutvikling og digitalisering med særlig fokus på personvern.

Andre kompetanseområder omfatter kontraktsrett, selskapsrett og erstatningsrett.

Kontaktinformasjon


T: +47 22 81 45 42
M: +47 977 99 666
Last ned: V-card
Last ned: CV
Spesialisering:
Personvern Teknologi
Utdanning:
Master i Rettsvitenskap Universitetet i Oslo, 2010
Spesialisering innenfor personvern, konkurranserett og selskapsrett ved University of Edinburgh