Ernst Ravnaas

Managing Partner

 • Ravnaas er Managing Partner i Steenstrup Stordrange. Ravnaas har gjennom 30 år særlig arbeidet med skattespørsmål i tilknytning til konsernstrukturering, internasjonal virksomhet og kjøp/salg av selskaper. Han har også betydelig erfaring som rådgiver for de store næringslivsorganisasjonene i skattepolitiske spørsmål. Han var medlem av skatteutvalget som forberedte skattereformen i 1992.

  Ravnaas har med sin siviløkonombakgrunn også arbeidet mye med spørsmål av regnskapsrettslig karakter og problemstillinger i grenseland mellom juss og finans. Han har betydelig erfaring som voldgiftsdommer.

  Ravnaas er forfatter av en rekke bøker innen skatterett og regnskapsrett og er en hyppig brukt foreleser.

  Chambers Global karakteriserer Ravnaas som "..celebrated as one of the best lawyers in tax – he looks for new opportunities and new ways to approach issues. Clients find him creative, knowledgeable and easy to work with."

  Ravnaas har tidligere vært partner i BA-HR og Wikborg Rein.

 • Spesialisering: Skatt, avgift og regnskap Selskapsrett Forsikring
 • Utdanning
  Siviløkonom, Norges Handelshøyskole, 1980
  Cand. jur., Universitetet i Bergen, 1978
  Sosiologi grunnfag, Universitet i Bergen, 1976
 • Språk
  Engelsk
 • Publikasjoner

  "Beskatning av deltakere i Indre selskap" (Cappelen 2008)
  Medforfatter av flere skattebøker i Steenstrup Stordrange
  Han har i tillegg skrevet en rekke fagartikler i nasjonale og internasjonale tidsskrifter, blant annet ”Fremtidige utgifter ved nedstengning av oljefelt – Shell-dommen”, Skatterett 4/2006 (60 sider), og har skrevet utredninger innenfor kapitalbeskatning, formuesbeskatning, internasjonal beskatning, bl.a forslag til skattereform 2004 på vegne av Norsk Investorforum (”Spare- og investeringsmodellen”, 240 sider)
  Medforfatter av flere skattebøker skrevet gjennom BA-HR på 1990-tallet
  "Kraftverksbeskatning" (redaktør) (Cappelen Forlag, 1998)
  "God regnskapsskikk" (U-forlaget, inntatt i BA-HRs bok Næringslivsjuss, 1994)
  "Skatteøkonomi" (U-forlaget, 1993)
  "Skattereformen - forventninger og konsekvenser" (U-forlaget, 1992)

Copyright © SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@sands.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss