Ernst Ravnaas

Ernst Ravnaas

Managing Partner

Ravnaas er Managing Partner i SANDS. Ravnaas har gjennom 30 år særlig arbeidet med skattespørsmål i tilknytning til konsernstrukturering, internasjonal virksomhet og kjøp/salg av selskaper. Han har også betydelig erfaring som rådgiver for de store næringslivsorganisasjonene i skattepolitiske spørsmål. Han var medlem av skatteutvalget som forberedte skattereformen i 1992.

Ravnaas har med sin siviløkonombakgrunn også arbeidet mye med spørsmål av regnskapsrettslig karakter og problemstillinger i grenseland mellom juss og finans. Han har betydelig erfaring som voldgiftsdommer.

Ravnaas er forfatter av en rekke bøker innen skatterett og regnskapsrett og er en hyppig brukt foreleser.

Chambers Global karakteriserer Ravnaas som "..celebrated as one of the best lawyers in tax – he looks for new opportunities and new ways to approach issues. Clients find him creative, knowledgeable and easy to work with."

Ravnaas har tidligere vært partner i BA-HR og Wikborg Rein.

Kontaktinformasjon


T: +47 22 81 45 30
M: +47 915 80 918
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Therese Østnæs Olsen
Epost: too@sands.no

Spesialisering:
Skatt, avgift og regnskap Selskapsrett Forsikring
Utdanning:
1980 Siviløkonom, Norges Handelshøyskole
1978 Cand. jur., Universitetet i Bergen
1976 Sosiologi grunnfag, Universitet i Bergen
Publikasjoner:

"Beskatning av deltakere i Indre selskap" (Cappelen 2008)
Medforfatter av flere skattebøker i SANDS
Han har i tillegg skrevet en rekke fagartikler i nasjonale og internasjonale tidsskrifter, blant annet ”Fremtidige utgifter ved nedstengning av oljefelt – Shell-dommen”, Skatterett 4/2006 (60 sider), og har skrevet utredninger innenfor kapitalbeskatning, formuesbeskatning, internasjonal beskatning, bl.a forslag til skattereform 2004 på vegne av Norsk Investorforum (”Spare- og investeringsmodellen”, 240 sider)
Medforfatter av flere skattebøker skrevet gjennom BA-HR på 1990-tallet
"Kraftverksbeskatning" (redaktør) (Cappelen Forlag, 1998)
"God regnskapsskikk" (U-forlaget, inntatt i BA-HRs bok Næringslivsjuss, 1994)
"Skatteøkonomi" (U-forlaget, 1993)
"Skattereformen - forventninger og konsekvenser" (U-forlaget, 1992)