Fredrik Finsås

Fredrik Finsås

Advokat

Fredrik Solenes Finsås er advokat i Teknologi-avdelingen ved SANDS’ kontor i Oslo, med fokus på selskapsrettslige og transaksjonsrettslige spørsmål, kontraktsrett og tvisteløsning.

Fredrik bistår våre klienter med fusjoner, fisjoner, emisjoner og andre egenkapitaltransaksjoner. I tillegg bistår han med løpende selskapsrettslig og forretningsjuridisk rådgivning i forbindelse med etablering og strukturering av virksomhet, aksjonæravtaler og alminnelige kontraktsrettslige spørsmål. Han har erfaring med forhandlinger og utarbeidelse av kontrakter og avtaler, herunder franchisekontrakter, transaksjonsavtaler og IT-kontrakter.

Fredrik går jevnlig i retten for våre klienter og bistår i prosessoppdrag som prosessfullmektig innenfor en rekke fagfelt. Han har gjennom flere års erfaring opparbeidet spisset kompetanse innen sikring og inndrivelse av krav, herunder gjennom arrest, midlertidig forføyning, forhandlinger og tvangsfullbyrdelse av norske og utenlandske pengekrav.

Kontaktinformasjon


T: +47 22 81 46 32
M: +47 934 57 121
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Jane Gustavson
Epost: jhg@sands.no

Spesialisering:
Teknologi Bank- og finansrett
Utdanning:
2013 Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen
2013 Spesialisering innenfor arbeidsrett og forhandlingsteknikk ved University of Cape Town
2008 Årsstudium i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Bergen