Halvor Grov

Halvor Grov

Partner

Halvor Grov arbeider hovedsakelig med fornybar energi, transaksjoner, restruktureringer, insolvens og granskning.

Han har mer enn 20 års erfaring med rådgivning til energibransjen. Han har bred erfaring med verdivurderinger, due dilligence, fusjoner, fisjoner, oppkjøp og andre økonomiske vurderinger. Halvor bistår også med strategiske vurderinger mot både eiere og selskap innenfor energibransjen.

Halvor har bistått ved mange av de største reorganiseringene og transaksjonene innen fornybarbransjen de siste årene, og har vært involvert i både strukturering av transaksjoner, strategivurderinger, verdivurderinger og forhandlinger i transaksjonsprosesser.

Videre har han erfaring som rådgiver mot bedrifter med økonomiske utfordringer og har gjennom de siste 15 år arbeidet med mange av de største konkursene i Norge.

Halvor Grov kommer fra stillingen som leder av Finansiell analyse og transaksjonsstøtte i Selmer. Han har tidligere arbeidet i Arthur Andresen, Statkraft og E&Y.

Kontaktinformasjon


T: +47 22 81 45 51
M: +47 958 76 438
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Live Larsdatter Knutsvik
Epost: llk@sands.no

Spesialisering:
M&A Kapitalmarkeder
Utdanning:
Statsautorisert revisor
Publikasjoner:

Virksomhetsoverdragelser – oppgjørsmekanismer og klassifisering av balanseposter – Magma, 2014


Selmers kraftanalyse, 2013–2015