Heidi Magnussen

Heidi Magnussen

Advokat (permisjon)

Heidi Magnussen er advokat og tilhører firmaets virksomhetsgruppe for EU-/EØS- og konkurranserett. Heidi er i tillegg en del av Gransking og Compliance-teamet, samt firmaets English law team.

Innenfor konkurranseretten bistår Heidi norske og utenlandske klienter med blant annet konkurranserettslige vurderinger knyttet til inngåelse av samarbeidsavtaler, herunder distribusjons- og agenturavtaler og annen samordnet opptreden som kan påvirke konkurransen mellom foretak. Hun jobber også med spørsmål knyttet til oppkjøps- og fusjonsprosesser overfor Konkurransetilsynet.

Heidi har en International Master of Laws (LL.M) fra London, og har derfor inngående kompetanse innenfor både engelsk og internasjonal rett, særlig relatert til kommersielle avtaler og kontraktstvister innenfor offshore- og shipping-sektoren. Heidi bistår regelmessig både norske og utenlandske selskaper i utforming og revisjon av ulike typer kommersielle avtaleverk.

Heidi rådgir også selskaper i problemstillinger knyttet til anti-korrupsjon, compliance og selskapsrapportering som kan innebære risiko for finansielle og/eller omdømmemessige tap. Heidi har spesialkompetanse innenfor ikke-finansiell rapportering (corporate social responsibility / samfunnsansvar), og bistår selskaper med etterlevelse av regler og retningslinjer og annet forebyggende arbeid, samt med kommersiell rådgivning i forbindelse med ordinær drift; typisk transaksjonsstøtte.

Kontaktinformasjon


T: +47 22 81 45 16
M: +47 452 82 343
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Jane Gustavson
Epost: jhg@sands.no

Spesialisering:
EU, EØS og konkurranserett Energi, shipping & offshore
Utdanning:
International Master of Laws (LPC LL.M) with distinction, University of Law, London, 2014-2015
Graduate Diploma in law (GDL), University of Law, London, 2013-2014
BA (Hons) Business and Law with distinction, Anglia Ruskin University, Cambridge, 2009-2012