Heidi Magnussen

Advokatfullmektig

 • Heidi Magnussen er advokatfullmektig og tilhører firmaets virksomhetsgruppe for EU-/EØS- og konkurranserett. Heidi er i tillegg en del av Gransking og Compliance-teamet, samt firmaets English law team.

  Innenfor konkurranseretten bistår Heidi norske og utenlandske klienter med blant annet konkurranserettslige vurderinger knyttet til inngåelse av samarbeidsavtaler, herunder distribusjons- og agenturavtaler og annen samordnet opptreden som kan påvirke konkurransen mellom foretak. Hun jobber også med spørsmål knyttet til oppkjøps- og fusjonsprosesser overfor Konkurransetilsynet.

  Heidi har en International Master of Laws (LL.M) fra London, og har derfor inngående kompetanse innenfor både engelsk og internasjonal rett, særlig relatert til kommersielle avtaler og kontraktstvister innenfor offshore- og shipping-sektoren. Heidi bistår regelmessig både norske og utenlandske selskaper i utforming og revisjon av ulike typer kommersielle avtaleverk.

  Heidi rådgir også selskaper i problemstillinger knyttet til anti-korrupsjon, compliance og selskapsrapportering som kan innebære risiko for finansielle og/eller omdømmemessige tap. Heidi har spesialkompetanse innenfor ikke-finansiell rapportering (corporate social responsibility / samfunnsansvar), og bistår selskaper med etterlevelse av regler og retningslinjer og annet forebyggende arbeid, samt med kommersiell rådgivning i forbindelse med ordinær drift; typisk transaksjonsstøtte.

 • Spesialisering: EU, EØS og konkurranserett Compliance, kommersiell rådgivning og transaksjonsstøtte Gransking Anti-korrupsjons due diligence Energi, shipping & offshore
 • Utdanning
  International Master of Laws (LPC LL.M) with distinction, University of Law, London, 2014-2015
  Graduate Diploma in law (GDL), University of Law, London, 2013-2014
  BA (Hons) Business and Law with distinction, Anglia Ruskin University, Cambridge, 2009-2012
 • Språk
  Engelsk

Copyright © SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@sands.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss