Hibo  Adam

Hibo Adam

Advokatfullmektig

Hibo Adam er advokatfullmektig ved SANDS´ kontor i Oslo, og er tilknyttet faggruppen teknologi og immaterielle rettigheter.

Hun har en master i rettsvitenskap fra Universitet i Oslo, og leverte sin masteroppgave høsten 2017.  Under studiet har Hibo arbeidet som saksbehandler ved Juridisk rådgiving for kvinner (JURK) i ett år. I arbeidet hos JURK bistod hun klienter med både privatrettslige og offentligrettslige problemstillinger.

Hibo har videre særskilt erfaring med tvangsfullbyrdelse, da hun har jobbet som saksbehandler ved Namsfogden i Oslo.

Kontaktinformasjon


T: +47 22 81 46 49
M: +47 473 74 738
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Kristin Elisabeth Gjersøe
Epost: kg@sands.no

Spesialisering:
Immaterialrett Teknologi
Utdanning:
Master i rettsvitenskap, Universitet i Oslo, 2017.