Ingrid Elida  Kroken

Ingrid Elida Kroken

Advokatfullmektig

Ingrid Elida Kroken er advokatfullmektig ved SANDS’ kontor i Oslo, og er tilknyttet firmaets faggruppe for Restrukturering og insolvens.

Ingrid fullførte sin master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo våren 2018. Hun har fordypning i konkurs- og panterett, arbeidsrett, samt entrepriserett. Ingrid skrev masteroppgave med tittelen «Konkurskarantene – en analyse av kkl. § 142 med vekt på personkretsen og de materielle vilkår».

Ved siden av studiene har Ingrid jobbet som saksbehandler hos Sivilombudsmannen siden 2016.

Kontaktinformasjon


T: +47 22 81 46 34
M: +47 957 99 088
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Linda Marie Fjeldseth
Epost: lmf@sands.no

Spesialisering:
Restrukturering og insolvens
Utdanning:
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2018