Ingrid Johanne Dahlberg

Advokat

 • Dahlberg er spesialisert innenfor fast eiendoms rettsforhold, herunder festeforhold, plan- og bygningsrett, kontrakter om kjøp og leie, mangler ved fast eiendom/avhendingssaker, bustadoppføring, borettslag og eierseksjonssameier, tinglysing og tingsrett mv.

  Dahlberg bistår en rekke grunneiere og festere med spørsmål knyttet til tomtefeste, herunder innløsning/avvikling av festeforhold og regulering av festeavgift. Videre bistår Dahlberg både selskaper, eierseksjonssameier/borettslag og privatpersoner i eiendomsrelaterte spørsmål, blant annet tinglysing, mortifikasjon, naboforhold, tvangsfullbyrdelse, servitutter og sameierettslige spørsmål. Dahlberg har også betydelig erfaring fra næringsleie både på utleier- og leietakersiden knyttet til kontraktsinngåelse og -revisjon, samt løpende rådgivning.

 • Spesialisering: Konfliktløsning og prosedyre
 • Utdanning
  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø, 2010
  Valgemner v/ Université Montpellier 1, Frankrike, 2009
  Enkeltemner i fransk, Universitetet i Tromsø, 2006-2010
 • Språk
  Engelsk | Fransk

Copyright © SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@sands.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss