Ingvild  Nordtveit

Ingvild Nordtveit

Advokatfullmektig (Permisjon)

Ingvild jobber som advokatfullmektig ved SANDS’ kontor i Oslo og er tilknyttet firmaets faggruppe for energi, shipping og offshore.

Hun har tidligere jobbet for Wesmans og P&I Scandinavia med håndtering av marine krav, herunder blant annet krav under P&I- og H&M-forsikring, felleshavari og krav om bergelønn.

Ingvild har sin mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, med profilvalget skipsfart og offshore. Masteroppgaven ble skrevet innen internasjonal privatrett om lovvalg og jurisdiksjon for rene formuestap. I tillegg har hun en LL.M. i Maritime Law fra Nordisk institutt for sjørett ved UiO.

Kontaktinformasjon


T: +47 22 81 46 79
M: +47 920 19 739
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Caroline Langtangen
Epost: cla@sands.no

Spesialisering:
Energi, shipping & offshore
Utdanning:
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2017
LL.M. in Maritime Law, Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo, 2018