Irene Lundeker

Senioradvokat

 • Lundeker er spesialisert innenfor fast eiendoms rettsforhold, herunder kontrakter om leie, salg og oppføring av eiendom, mangler ved fast eiendom/avhendingssaker, eierseksjonssameier, tingsrett mv. I tillegg er Lundeker spesialisert innenfor tvisteløsning og prosedyre.

  Lundeker bistår en rekke selskaper med løpende rådgivning ved eiendomsrelaterte spørsmål, herunder spørsmål tilknyttet oppføring og utvikling av eiendom. Videre bistår Lundeker eierseksjonssameier/borettslag ved spørsmål tilknyttet forvaltning, vedlikehold og mangler ved eiendom mv. I tillegg har Lundeker omfattende erfaring fra næringsleie både på utleier- og leietakersiden, fra kontraktsinngåelsen, løpende rådgivning og fra tvister for domstolen.

  Lundeker har betydelig erfaring fra og kompetanse innenfor fast eiendoms rettsforhold generelt, herunder tinglysing, ekspropriasjon, naboforhold, tvangsfullbyrdelse, servitutter og sameierettslige spørsmål.

  Lundeker har også bred erfaring fra prosess og mekling ved domstolen, både som advokat og gjennom stilling som dommerfullmektig. Lundeker har bistått en rekke selskaper og privatpersoner i eiendomsrelaterte i tvister for domstolen.

 • Spesialisering: Næringseiendom Konfliktløsning og prosedyre
 • Utdanning
  Cand. jur., Universitetet i Bergen, 2003
  Internasjonal rett, internasjonal miljørett og internasjonal IT-rett. University Of Auckland, New Zealand, 2001
 • Språk
  Engelsk

Copyright © SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@sands.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss