Janne  Hagen Lygren

Janne Hagen Lygren

Senioradvokat (Permisjon)

Janne Hagen Lygren er tilknyttet firmaets faggruppe for skatt, avgift og regnskap og har sin kjernekompetanse innen fagfeltene skatterett, selskapsrett og regnskapsrett. Janne har særlig erfaring med rådgivning til selskaper knyttet til ulike typer skatterettslige spørsmål, herunder rådgivning i forbindelse med eier- og selskapsstruktureringer, bokettersyn og øvrige ligningssaker for bedrifter, transaksjoner, omdanninger og konsernforhold. Janne arbeider særlig i grensesnittet skatt/regnskap og arbeider tett opp mot revisorer i forbindelse med utarbeidelse av balanser i fusjoner, fisjoner og omdanninger. 

Janne Hagen Lygren er medforfatter til to kronikker i Finansavisens faste skattespalte og forfatter av artikkel i fagtidsskriftet Revisjon og Regnskap nr. 5/15.

Kontaktinformasjon


T: +47 22 81 46 51
M: +47 472 39 906
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Marianne Aarnes
Epost: maa@sands.no

Spesialisering:
Skatt, avgift og regnskap M&A
Utdanning:
2016 – 2019 Handelshøyskolen BI i Oslo, Executive Master of Management med spesialisering i skatte- og avgiftsrett
2011-2012 Norges Handelshøyskole i Bergen, Master i regnskap og revisjon
2006-2011 Universitetet i Bergen, Det juridisk fakultet, Master i rettsvitenskap