Janne Hagen Lygren

Advokat

 • Janne Hagen Lygren er tilknyttet firmaets faggruppe for skatt, avgift og regnskap og har sin kjernekompetanse innen fagfeltene skatterett, selskapsrett og regnskapsrett. Janne har særlig erfaring med rådgivning til selskaper knyttet til ulike typer skatterettslige spørsmål, herunder rådgivning i forbindelse med eier- og selskapsstruktureringer, bokettersyn og øvrige ligningssaker for bedrifter, transaksjoner, omdanninger og konsernforhold. Janne arbeider særlig i grensesnittet skatt/regnskap og arbeider tett opp mot revisorer i forbindelse med utarbeidelse av balanser i fusjoner, fisjoner og omdanninger. 

  Janne Hagen Lygren er medforfatter til to kronikker i Finansavisens faste skattespalte og forfatter av artikkel i fagtidsskriftet Revisjon og Regnskap nr. 5/15.

 • Spesialisering: Skatt, avgift og regnskap Transaksjoner – M&A
 • Utdanning
  Handelshøyskolen BI i Oslo, Executive Master of Management med spesialisering i skatte- og avgiftsrett, 2016 - d.d.
  Norges Handelshøyskole i Bergen, Master i regnskap og revisjon, 2011-2012
  Universitetet i Bergen, Det juridisk fakultet, Master i rettsvitenskap, 2006-2011
 • Språk
  Engelsk

Copyright © SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@sands.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss