Jon Skjørshammer

Jon Skjørshammer

Partner

Skjørshammer er en av Norges fremste eksperter innen restrukturering og insolvens. Jon bistår norske og utenlandske virksomheter i alle sentrale spørsmål som aktualiseres ved finansielle restruktureringer, gjeldsforhandlinger og konkurs, og rådgir også kreditorer, aksjonærer, investorer og styrer i slike situasjoner. I tillegg bistår han norske og utenlandske banker i håndteringen av tapsutsatte engasjementer.

Skjørshammer har vært involvert både som rådgiver og offentlig oppnevnt gjeldsnemdsleder og bostyrer ved mange av de største og mest komplekse sakene i Norge de senere år. Han kjennetegnes ved å være engasjert og løsningsorientert, og er en anerkjent rådgiver og prosjektleder i krevende prosesser som også forutsetter kommersiell og forretningsmessig forståelse.

Gjennom sitt verv som Norges eksklusive medlem i advokatnettverket, ICC Fraudnet, som består av spesialister innenfor "asset-recovery" i 80 jurisdiksjoner, har Skjørshammer omfattende erfaring med å rådgi og følge opp saker for norske oppdragsgivere i andre jurisdiksjoner. Det gjelder både ved valg av lokale samarbeidspartnere og ved oppfølging av prosjekter.

Både Finansavisen og de internasjonale ratingbyråene Chambers Europe og Legal 500 rangerer Skjørshammer som en av Norges ledende restrukturerings- og insolvensadvokater.

“He is a quarterback – the consummate head of practice and a terrific manager of personnel. He is not only able to organise the staffing, but also sensibly and efficiently organise the analytical view of the case and the allocation of the view of the case. So as well as being a smart lawyer he is a good manager. One of the things you want in a good manager is someone who will nurture loyalty and goodwill in the team and he did that in spades, it was apparent he’s really looked up to.” - Sitat fra Chambers & Partners advokatrangering 2016

“He is outstanding.” - Sitat fra Chambers & Partners advokatrangering 2016

“Jon Skjørshammer is very good. He is the guy that has a lot of energy, is commercial and is connecting with clients. He is a top guy.” - Sitat fra Chambers & Partners advokatrangering 2016

“The absolute senior lawyer in the Norwegian market is Jon. Basically he is a very well recognised figure.” - Sitat fra Chambers & Partners advokatrangering 2016

"Not only a brilliant lawyer and strategist but also a great team leader. He's very intelligent, creative and hard-working" - Chambers 2015

"Jon sees the big picture immediately" - Chambers 2014

Skjørshammer er en sterk kommunikator og holder regelmessig foredrag og kurs relatert til restrukturering og håndtering av finansielle utfordringer for jurister og næringslivsaktører.

Kontaktinformasjon


T: +47 22 81 45 43
M: +47 922 20 007
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Linda Marie Fjeldseth
Epost: lmf@sands.no

Spesialisering:
Restrukturering og insolvens
Utdanning:
Forskningsstipendiat – Universitetet i Oslo, institutt for rettsinformatikk, 1984–1985
Cand. jur., Universitetet i Oslo, 1984