Julia Ringvik Bennin

Advokatfullmektig

  • Julia Ringvik Bennin begynte i Steenstrup Stordranges avdeling for fast eiendom i 2015. Julia har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, med spesialisering innen ekspropriasjonsrett. Før hun begynte i Steenstrup Stordrange, har Julia vært trainee i flere advokatfirmaer, herunder blant annet Kluge, Hjort og Lund & Co. Hun har også vært praktikant hos Kommuneadvokaten, samt vært kollokvieveileder ved juridisk fakultet, Universitetet i Oslo.

    I perioden 2014-2015 var Julia ansatt som vitenskapelig assistent ved Nordisk Institutt for Sjørett, Universitetet i Oslo, hvor hun skrev en avhandling med tittelen " Prisen for en stripe - Det ekspropriasjonsrettslige differanseprinsipp: En rettslig analyse av prinsippet, med særlig fokus på dets betydning ved stripeekspropriasjon". Julia er adminstrasjonssekretær i den norske avdelingen til International Commission of Jurists (ICJ).
  • Utdanning
    Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2015
  • Språk
    Engelsk

Copyright © SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@sands.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss