Klaus Henrik Wiese-Hansen

Partner

 • Wiese-Hansen er spesialisert innenfor regulatoriske rammevilkår for finansinstitusjoner og regulerte foretak innenfor finanssektoren, samt forsikring, pensjon og kapitalforvaltning.

  Han rådgir norske og utenlandske finansforetak og andre regulerte foretak, dvs. forsikringsselskaper, forsikringsformidlere, kapitalforvaltere, verdipapirforetak, kredittinstitusjoner, pensjonskasser og holdingselskaper i finanskonsern. Wiese-Hansens bistand og erfaring omfatter alle felter innenfor finansregulatorisk og kapitalforvaltning.

  Wiese-Hansen har tung kompetanse innen forsikring og pensjon, og bistår norske og utenlandske forsikringsselskaper, pensjonskasser, forsikringsmeglere og andre aktører. Bistanden omfatter konsesjonsprosesser, regulatoriske forhold, produktutvikling, utforming av forsikringsvilkår, kjøp/salg av forsikringsporteføljer samt rådgivning og tvisteløsning knyttet til forsikringsdekning, skadeoppgjør og erstatningsansvar. Han yter dessuten juridisk rådgivning til bedrifter knyttet til pensjon, livs- og skadeforsikring, også i sammenheng med oppkjøp og fusjoner. Han har også bred erfaring med etablering, strukturering og reorganisering av norske og utenlandske kollektive investeringsstrukturer.

  Han prosederer jevnlig for domstolene innenfor sine spesialområder.

  Wiese-Hansen er forfatter av en rekke bøker og artikler innenfor pensjon, forsikring, finansrett og kapitalforvaltning.

  Wiese-Hansen er rangert blant Norges fremste eksperter innenfor forsikring og finansregulatoriske forhold i blant annet Legal 500, IFLR 1000 og PLC Which Lawyer.

  Han er også rangert blant Norges aller fremste advokater i kategorien «Forsikring» i Finansavisens advokatundersøkelse 2014, 2015 og 2016.

  Han var tidligere senioradvokat i BA-HR.

 • Spesialisering: Forsikring Bank- og finansrett Kapitalmarkeder Kapitalforvaltning og Private Equity
 • Utdanning
  Cand. jur., Universitetet i Oslo, 2000
 • Språk
  Engelsk
 • Publikasjoner

  • Getting the Deal Through, Banking Regulation, 2015
  • The International Comparative Legal Guide to Alternative Investment Funds 2015, Global Legal Group
  • The Private Equity Review (Fundraising), Law Business Research, 2015
  • The International Comparative Legal Guide to Insurance and Reinsurance 2015, Global Legal Group
  • The International Comparative Legal Guide to Alternative Investment Funds 2014, Global Legal Group
  • The Private Equity Review (Fundraising), Law Business Research, 2014
  • "Buy-outs and Buy-ins – The elimination of Defined Benefit Pension Scheme Liabilities" (Norwegian Chapter), Globe Law and Business, 2009
  • "Investment Fund Regulations in Norway", Fund Management Legal and Regulatory Report, 2006
  • ”Pensjonskassers investeringer i fast eiendom”, Revisjon og Regnskap nr. 5, 2005
  • ”Om livsforsikringsselskapers og pensjonskassers investeringer i fast eiendom”, Eiendom nr. 3, 2005
  • ”Individuelle pensjonsrettigheter i virksomhetsoverdragelser”, Arbeidsrett Vol. 1 nr. 2, 2004
  • ”Pensjonsordninger – regnskap og skatt”, Den Norske Aktuarforening og Den norske Revisorforening, 2003 (2. utg.), 2008 (3.utg.), 2013 (4. utg.) (forfatter av kap. 2)
  • ”Kollektive og individuelle pensjonsavtaler”, Gyldendal Norsk Forlag AS, 2003

Copyright © SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@sands.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss