Lene Eia Bollestad

Spesialrådgiver

 • Lene Eia Bollestad er spesialisert innen gransking og compliance. Hun har inngående kompetanse som rådgiver i virksomheters strategiske og operasjonelle prosesser, ved håndtering av anti-korrupsjon eller andre etiske og kommersielle problemstillinger; også når virksomheten opplever å være i en krisesituasjon. Hun leder egne team i både inn- og utland, og har bred internasjonal erfaring fra oppdrag i en rekke jurisdiksjoner, blant annet i Asia, Sør-Amerika og Afrika.

  Lene rådgir selskaper, organisasjoner og offentlige institusjoner i strategiske prosesser, ved investeringsprosesser og transaksjoner, eksempelvis før investering i nye markeder foretas, ved fusjoner, oppkjøp eller kontraktsinngåelse med tredjeparter. Hun bidrar med innsikt i relevante problemstillinger relatert til anti-korrupsjon, integritet eller andre etiske forhold som kan innebære risiko for finansielle og/eller omdømmemessige tap.

  Lene bistår ved virksomheters håndtering av mistanke om kritikkverdige og/eller urettmessige forhold, ved håndtering av mottatte varsler/bekymringsmeldinger og andre situasjoner hvor det er behov for å kartlegge sakens faktiske forhold. Oppdrag Lene jobber med omfatter blant annet gjennomføring av intervjuer, undersøkelser av komplekse selskapsstrukturer etablert i skatteparadiser og relasjonsanalyser, analyse, innsamling og rapportering av finansiell informasjon og muntlig/skriftlig rapportering til ledelse og/eller styrer.

  Lene har inngående erfaring fra Granskingsenheten i PwC, der hun opparbeidet seg bred prosjektleder- og oppdragserfaring, og hvor hun ledet egne team i både inn- og utland. Hun var blant annet sentral i oppbyggingen av fagfeltet integrity due diligence (IDD). Lene har i tillegg erfaring i rollen som rådgiver og prosjektleder i internrevisjonen i Norges Bank, som gjennomfører vurderinger av styring og kontroll med Norges Banks virksomhet, herunder Statens pensjonsfond utland (forvaltet av Norges Bank Investment Management). Arbeidet omfattet prosjektledelse med blant annet nasjonale fageksperter på teamet, dialog/intervjuer med ansatte og ledelse i virksomhetene, analyse av informasjon, vurdering av styring og kontroll opp mot global beste praksis, samt skriftlig rapportering til hovedstyret i Norges Bank. Lene har erfaring som foredragsholder, og publiserer artikler og innlegg relatert til temaene anti-korrupsjon og integrity due diligence. Lene er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), med spesialisering i finansiell økonomi.

  Les mer om Gransking og compliance.

    Du finner også Lene på LinkedIn. 

 • Spesialisering: Compliance, kommersiell rådgivning og transaksjonsstøtte Gransking Konfliktløsning og prosedyre Anti-korrupsjons due diligence
 • Utdanning
  Silviløkonom, Norges Handelshøyskole (NHH)
 • Språk
  Engelsk
 • I media

  Disse har høy lønn - også i krisetider

  Sivilingeniørene overkjører økonomene på lønn

 • Publikasjoner

  Tittel: Kan stole på private granskninger
  Publisert av Dagens Næringsliv | 05. oktober 2016
  Innlegg av Nicolai Skridshol og Lene Eia Bollestad om betydningen av og kvaliteten på private granskere

  Tittel: Kan vi lære noe av Panama-avsløringene?
  Publisert av: SIRK (Styring - Internkontroll - Risiko - Kontroll) | Mai, 2016

  Tittel: Vi lærer av våre feil…
  Publisert av: Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) | April, 2016

  Tittel: Ville du giftet deg med en fremmed?
  Publisert av: SIRK (Styring - Internkontroll - Risiko - Kontroll) | Desember, 2015
  Artikkelen søker å poengtere viktigheten av integrity due diligence ved etablering av relasjon med tredjeparter gjennom eksempelvis transaksjoner og kontrakter, ved å gjøre en sammenlikning med TV Norge-programmet «Gift ved første blikk».

  Tittel: Hva har sunn livsstil og antikorrupsjonsarbeid til felles?
  Publisert av: PwC Granskingsbloggen | Juli, 2015

  Tittel: Hvordan påvirkes reallønnen av makroøkonomiske faktorer og næringstilhørighet?
  Publisert av: Samfunns og næringslivsforskning AS (SNF) | April, 2013
  En empirisk analyse av norske lønnsdata av sivilingeniører og siviløkonomer i perioden 1986-2009, med særlig fokus på reallønnsutviklingen i krisetider.

   

   

   

   

   

   

Copyright © SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@sands.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss