Lene  Eia Bollestad

Lene Eia Bollestad

Spesialrådgiver

Lene Eia Bollestad bistår globale selskaper med strategisk rådgivning og håndtering av antikorrupsjon, integritet eller andre etiske og kommersielle utfordringer som kan innebære risiko for finansielle og/eller omdømmemessige tap. Lene er vanligvis en «trusted» rådgiver for investorer eller senior- og toppledelse i investeringsprosesser og transaksjoner, for eksempel gjennom M&As, ved inntreden i nye markeder og/eller ved kontraktinngåelse med tredjeparter. Hun gir også råd når bedrifter er i en krisesituasjon. Lene jobber hovedsakelig med globale kunder, og har bred internasjonal erfaring fra flere jurisdiksjoner, blant annet Asia, Sør-Amerika og Afrika.

Før hennes nåværende rolle i SANDS, var hun Senior Associate i PwCs granskingsenhet, og har omfattende prosjekt- og prosjektledererfaring fra både nasjonale og globale oppdrag. Lene har også bakgrunn som rådgiver innen internrevisjon i Norges Bank, inkludert Norges Bank Investment Management som forvalter «Oljefondet», som har ansvar for gjennomganger og revisjoner av Norges Banks virksomhet.

Lene brukes ofte som foredragsholder på seminarer og konferanser.

Kontaktinformasjon


T: +47 22 81 45 64
M: +47 922 66 102
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Ulla Gudlaugsdottir
Epost: ugu@sands.no

Spesialisering:
Gransking Konfliktløsning og prosedyre Compliance og Risk management
Utdanning:
Silviløkonom, Norges Handelshøyskole (NHH)
I media

21.05.2018 | Idretten kan lære mye av næringslivet

16.05.2013 | Disse har høy lønn - også i krisetider

19.05.2013 | Sivilingeniørene overkjører økonomene på lønn


Publikasjoner:

Tittel: What Is Your Agent Story? 
SANDS | 29.09.2017
The use of agents is normal practice in a range of industries, and very often crucial in order to succeed as a company, for example when entering into new markets or areas /regions.


Tittel: Ville du kjøpt en bolig i Afrika eller Sør-Amerika usett? 
Publisert av SANDS | 2. februar 2017
En artikkel om anti-korrupsjons due diligence i M&A-sammenheng, særlig ved gjennomføringen av globale transaksjoner


Tittel: Ansvarlige investeringer: Er det butikk i etikk? 
Publisert av SANDS | 22. desember 2016
Ansvarlige investeringer referer ofte til investorers håndtering av såkalte «ESG» - environmental, social og governance - faktorer. ESG-begrepet favner bredt, og det inkluderer. Men hvilke krav og forventninger hviler på investorer? Og er det egentlig meravkastning å hente på å investere ansvarlig?


Tittel: Er det på tide at idretten lærer noe av næringslivet? 
Publisert av SANDS | 1. desember 2016
I lys av økende kommersialisering av idretten, og at idrettsorganisasjoner har utviklet seg til virksomheter som driver reell business på relativt lik linje med det etablerte næringsliv: Er det ikke på tide at vi erkjenner at idretten også har mye å lære av næringslivet?


Tittel: Internrevisjonen vs. Compliance: Hvem skal granske? 
Publisert av SIRK (Styring - Internkontroll - Risiko - Kontroll) | Desember 2016
Med respekt overfor de selskaper og personer som muligens vil være av en annen mening, tillater vi oss likevel å dele noen tanker om hva vi tror er den mest hensiktsmessige plasseringen av ansvar for gjennomføring av private granskinger


Tittel: Skatteparadiser: Ulovlig, uetisk eller uproblematisk?
Publisert av SANDS | 14. november 2016
Panama Papers-saken om lekkasjer av sensitiv informasjon fra advokatfirmaet Mosack Fonseca har florert i media siden avsløringene i april 2016, og såkalte «skatteparadiser» som i ulik grad praktiserer fordelaktige skattesatser og beskyttelse av selskaps- og eierinformasjon, har etter hvert blitt et kjent begrep for de fleste. Men er bruken av skatteparadiser ulovlig, «bare» uetisk eller helt uproblematisk?


Tittel: Kan man stole på private granskninger
Publisert av Dagens Næringsliv | 05. oktober 2016
Innlegg av Nicolai Skridshol og Lene Eia Bollestad om betydningen av og kvaliteten på private granskere


Tittel: Idrettens bakside: Korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet 
Publisert av SANDS | 23. september 2016


Tittel: Kan vi lære noe av Panama-avsløringene?
Publisert av: SIRK (Styring - Internkontroll - Risiko - Kontroll) | Mai, 2016


Tittel: Vi lærer av våre feil…
Publisert av: Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) | April, 2016


Tittel: Ville du giftet deg med en fremmed?
Publisert av: SIRK (Styring - Internkontroll - Risiko - Kontroll) | Desember, 2015
Artikkelen søker å poengtere viktigheten av integrity due diligence ved etablering av relasjon med tredjeparter gjennom eksempelvis transaksjoner og kontrakter, ved å gjøre en sammenlikning med TV Norge-programmet «Gift ved første blikk».


Tittel: Hva har sunn livsstil og antikorrupsjonsarbeid til felles?
Publisert av: PwC Granskingsbloggen | Juli, 2015


Tittel: Hvordan påvirkes reallønnen av makroøkonomiske faktorer og næringstilhørighet?
Publisert av: Samfunns og næringslivsforskning AS (SNF) | April, 2013
En empirisk analyse av norske lønnsdata av sivilingeniører og siviløkonomer i perioden 1986-2009, med særlig fokus på reallønnsutviklingen i krisetider.